ODPOVEDANO! Priprava, shranjevanje, distribucija in transfuzija krvnih komponent

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo

T 040 473 910 E anton.justin@gmail.com
Datum & čas

17/3/2020

00:00

Lokacija

Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana

Poglej na zemljevidu

Izobraževanje je zaradi širitve koronavirusa (SARS-CoV-2) ODPOVEDANO. Novi datum izobraževanja bo objavljen na spletni strani.

08.00 - 08.30

Registracija udeležencev

08.30 - 09.00

Predstavitev transfuzijske dejavnosti na ZTM in v Sloveniji Lidija Svetelšek, dipl.m.s.

09.00 - 12.00

Odvzem polne krvi in aferezni postopki Brigita Lekše Golob, mag.zdr.nege

DELAVNICE:

09.00 - 12.00

Odvzem polne krvi in aferezni postopki Brigita Lekše Golob, mag.zdr.nege

Predelava krvi v krvne komponente Marija Kotnik, dipl.m.s.

Shranjevanje, izdaja in transport krvnih komponent Ana Marija Kovačič Tonejc, dipl.m.s.

Terapevtski odvzemi krvi Blanka Musar, dipl.m.s.

12.00 - 13.00

Odmor

13.00 - 17.00

DELAVNICE

Naročanje krvnih komponent in odvzema vzorca za predtransfuzijske preiskave Goranka Beguš, dipl.m.s.; Ana Marija Kovačič Tonejc, dipl.m.s.

Izvedba predtransfuzijskih preiskav (krvne skupine ABO, RhD, Kell, DCT, ICT, navzkrižni preiskus, faze naročanja, stopnja nujnosti, shranjevanje in sprejem vzorcev) Barbara Peer, dipl.inž.lab.biomed.; Tanja Uhan, inž.farm.

Postopki ob transfuziji eritrocitov, trombocitov in plazme (posebnosti ob transfundiranju, shranjenju krvnih komponent, ukrepanje ob neželenih učinkih) Stanka Pipan, dipl.m.s.; mag. Cvetka Gregorc, VMS, prof.zdr.vzg.

17.00 - 17.10

Zaključek

Splošne informacije

Komu je tečaj namenjen? Seminar je namenjen medicinskim sestram in drugim zdravstvenim delavcem.
Število udeležencev: Število udeležencev je omejeno na 30 oseb. Za registracijo potrebujete člansko izkaznico.

KOTIZACIJA:
Kotizacija za enodnevne delavnice z vključenim DDV znaša 190 EUR (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 95 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze. NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana ZZBNS – ZDMSBZTS št: 02015-0258761480, sklic na številko 00 0204 – 25042019. s pripisom “Sekcija za anesteziologijo”.

Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa. 

Kotizacija obsega: Udeležba na predavanjih in delavnicah tečaja, osvežitve med odmori in kosilo.

Prijava

Prijave preko e-prijave: e-prijavnico najdete na spletni strani Zbornice – Zveze in v naboru izobraževanj poiščete strokovno izpopolnjevanje »PRIPRAVA, SHRANJEVANJE, DISTRIBUCIJA IN TRANSFUZIJA KRVNIH KOMPONENT«.

Prijave so možne tudi preko spodnjih povezav.

Dodatne informacije

LOKACIJA DELAVNIC:
Zavod RS za transfuzijsko medicino
Šlajmerjava 6,
1000 Ljubljana

DODATNE INFORMACIJE:
Anton Justin, telefon: 040-473-910, e-naslov: anton.justin@gmail.com.

ORGANIZACIJSKI ODBOR: Anton Justin, Maja Draksler, Lejla Lampret Goševac
STROKOVNI ODBOR: Anton Justin, Andreja Nunar Perko, Brigita Lekše Golob.

Vljudno vabljeni!

Anton Justin
Predsednik strokovne sekcije