Priprava na porod in starševstvo

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

E ria.jagodic@nijz.si
Datum & čas

6/6/2022

11:30

Lokacija

preko spletnega okolja

11.30 – 12.00

Kakšne so izobraževalne potrebe na prehodu v starševstvo Tina Fojkar, dipl.m.s., mag. Erika Povšnar

12.00 – 12.20

Pomen dejavnega očetovstva in vloga zdravstvenih strokovnjakov pri podpori očetom v najzgodnejšem obdobju Zalka Drglin, dr. ženskih študij in feministične teorije

12.20 – 13.00

Učinkovite metode pri usposabljanju staršev prof. dr. Jože Ramovš

13.00 – 13.20

Očetje v programu; Priprava na porod in starševstvo Samir Muminović, dipl. zn.

13.20 – 13.50

Primer dobre prakse: Nujna stanja pri otrocih Matjaž Livk, dipl. zn.

13.50 – 14.00

Razprava

Splošne informacije

Strokovno izobraževanje je za vse udeležence brezplačno in je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije se obrnite na: ria.jagodic@nijz.si

Prijave

Prijavite se preko elektronske pošte: ria.jagodic@nijz.si
Prijave sprejemamo do 5.6.2022.

Povezava na videokonferenco: https://meet.goto.com/378513749

Vljudno vabljeni.