Primerna obravnava transspolnih oseb

Organizator

Zbornica - Zveza v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije

E mic@zzs-mcs.si
Datum & čas

5/12/2022

15:30

Lokacija

Online Zoom in v živo (Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska c. 162, 1000 Ljubljana - modra dvorana)

Poglej na zemljevidu

Zdravniška zbornica Slovenije in Zbornica – Zveza skupaj organizirata izobraževanje za zdravstvene delavce o primerni obravnavi transspolnih oseb, ko le-te potrebujejo zdravstveno oskrbo.

Transspolne osebe so osebe, ki se ne identificirajo s spolom, ki jim je bil pripisan ob rojstvu na podlagi njihovih genitalij. Tranzicija pa je proces, kjer transspolna oseba spremeni razne stvari na oz. o sebi, da ji je lažje in bolj udobno živeti. Ne glede na to v kateri fazi tranzicije je posameznik, se v srečanju z zdravstvenimi delavci velikokrat znajde v stiski zaradi specifičnosti svojih potreb. Tekom izobraževanja bomo predstavili tematiko transspolnosti in zdravstvene delavce opremili z znanjem kako tenkočutno in empatično pristopiti k obravnavi transspolnih oseb.

Področja, ki bodo predstavljena:

– Predstavitev transspolnosti, detabuizacija, normalizacija in deviktimiziranje

– Kako spoštljivo pristopiti k transspolnim osebam (naslavljanje, razumevanje, sprejemanje drugačnosti, empatičnost)

– Kako zagotoviti zasebnost v zdravstveni obravnavi

– Kako obdržati profesionalnost na svojem področju in hkrati biti odprt, dostopen za pacientove stiske in kaj prepustiti psihiatrom in psihologom

– Medicinska dokumentacija: kaj vse se zapiše vanjo, kaj se zgodi po spremembi spola

– Spolno zdravje transspolnih oseb

– Osebna izkušnja o tranziciji

15.00 - 15.30

Prijava udeležencev

15.30 - 16.20

Transspolnost - ključni koncepti, osebni uvidi ter potrebe skupnosti transspolnih oseb iz Slovenije mag. Linn Julian Koletnik, Lea Aymard

16.20 - 16.45

Specifika značilnosti in potreb transspolnih oseb, njihove stiske, naši odzivi in predsodki Blažka Plahutnik Baloh, mag. psih.

16.45 - 17.10

Osebna izkušnja Edi A. Klobučar

17.10 - 17.35

Izkušnje transspolnih oseb z zdravstvenim sistemom asist. dr. Nina Perger

17.35 - 18.00

Občutljivost in korektnost v zdravstveni obravnavi transspolnih oseb asist. dr. Nina Perger

18.00 - 18.15

Pravno priznanje spola v tuji zakonodaji in evropski sodni praksi mag. Tatjana Strojan

18.15 - 18.30

Pravice transspolnih oseb v slovenski zakonodaji Mateja Resnik Strozak, odvetnica

18.30 - 18.55

Veščine empatične komunikacije Aleks Šuštar, dr. med.

18.55 - 19.00

Zaključki, povzetki

Splošne informacije

Izobraževanje je brezplačno.

Za dodatne informacije se obrnite na mic@zzs-mcs.si

Vljudno vabljeni!