Preventiva zoper izgorelost med zdravstvenimi delavci: Motivacija na delovnem mestu

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

18/11/2020

00:00

Lokacija

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva ulica 10, 3000 Celje

Poglej na zemljevidu

15.00 - 15.30

Uvod

15.30 - 16.30

Delovno mesto – poklic/poslanstvo? Zavzetost za delo in proces izgorelosti

16.30 - 16.40

Odmor

16.40 - 17.40

Ko se možgani odločijo za melanholičnost. Je naše poslanstvo postalo »industrija«?

17.40 - 18.00

Motivacija na delovnem mestu (RMI model)

18.10 - 19.30

Delo po skupinah

19.30 - 20.00

Diskusija in zaključek delavnice

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice, ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze.

Prijava

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani www.zbornica-zveza.si.

Dodatne informacije

Namen izvajanja delavnic je usmerjen v preventivo izgorevanja ter kaj lahko storimo že ta trenutek. Poudarek je na prepoznavanju, preprečevanju in zmanjševanju učinkov stresa, delovne izčrpanosti in izgorelosti. Posamezna delavnica je ena izmed osmih srečanj, ki potekajo skozi celoletno obdobje. Zaposleni v zdravstvu pridobijo veščine spoprijemanja s stresom na delovnem mestu. Lahko se udeležite samo ene delavnice ali pa ste prisotni na sklopu osmih izobraževanj.

info@dmsbzt-celje.si