Preteklost in prihodnost v obravnavi bolnika z ledvično boleznijo

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji

E ana.korosa@gmail.com
Datum & čas

22/11/2022

14:00

Lokacija

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana

14.00 - 14.15

Registracija udeležencev

14.20

Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev Ana Koroša

14.20 - 14.40

Golenje razjede zaradi krokodil droge (študija primera) Hermina Hatunić Bajrektarević

14.40 - 15.00

Organizacija dializiranja covid bolnikov v Nefrodialu Dragomer ob izbruhu epidemije Hirije Biljali

15.00 - 15.20

Aktivnosti medicinske sestre v specialistični ambulanti za ledvične bolezni in hipertenzijo Polona Kolenc

15.20 - 15.40

Kvaliteta življenja dializnih bolnikov s dializnim katetrom Cvetka Likar

15.40 - 16.00

Psihološka podpora bolniku s končno ledvično odpovedjo na nadomestnem zdravljenju s hemodializo s strani multidisciplinarnega tima Elvedina Brkić

16.00 - 16.20

Kronična ledvična bolezen in anemija (razprava) Mirjana Rep

16.20 - 16.40

Dializa skozi čas Boža Pirkovič

16.40 - 17.00

Akutna okvara ledvic pri otroku Ana Hostnik, Tadeja Kokelj Jeršin

17.00 - 17.20

Trajnost in zeleni pristopi v dializni dejavnosti Sonja Pečolar

17.20 - 18.00

Odmor

18.00 - 19.00

Volitve in potrditev članov IO in predsednika/ce Sekcije MS in ZT v nefrologiji, dializi in transplantaciji Boža Pirkovič pred. volilne komisije, Sabina Frumen Pivk - član, Marica Parapot - član

Zaključek srečanja

Splošne informacije

Strokovni program je v postopku licenčnega vrednotenja pri Zbornici – Zvezi.

Izobraževanje je za vse člane Zbornice – Zveze brezplačno, za nečlane 120 € (z DDV).

Programski odbor imenovan s strani Zbornice – Zveze: Ana Koroša, Boža Pirkovič, Mirjana Rep.

Prijave so obvezne preko E-prijavnice najkasneje do 18. 11. 2022.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Organizator si dopušča možnost spremembe programa.

Vljudno vabljeni!

Ana Koroša