Preprečevanje nasilne komunikacije nad zdravstvenimi delavci v času COVID – 19

Organizator

Zbornica - Zveza, Delovna skupina za nenasilje

T 01 544 54 80 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

20/4/2021

17:00

Lokacija

preko spletnega okolja Google meet

Webinar, 20. 4. 2021, od 17.00 do 19.00

Preprečevanje nasilne komunikacije nad zdravstvenimi delavci v času COVID – 19

Izvajalca: Aljoša Lapanja in Dora Lešnik Mugnaioni (Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni in babiški negi)
Oblika izobraževanja: Webinar bo potekal v obliki spletne razprave, ki bo udeležencem omogočila aktivno sodelovanje.
Število udeležencev: max 30

Vsebina: Izvajalca bosta razpravo pričela z organizacijskimi, psihosocialnimi in pravnimi vidiki nasilja na delovnem mestu. Sledila bo predstavitev načel komunikacije z agresivnim in agitiranim pacientom ali svojcem preko analizo primerov iz prakse. V skupni razpravi bodo udeleženci ter izvajalca iskali rešitve za preprečevanje različnih oblik nasilne komunikacije, ki jo zaznavajo udeleženci na svojih delovnih mestih.

Splošne informacije

Kotizacija za nečlane Zbornice – Zveze znaša 30,00 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca.
Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na SI 00 0430-20042021.


Za člane Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev Zbornice – Zveze oziroma iz naslova plačanih članarin.


Licenčne točke pri Zbornici – Zvezi:
Program strokovnega srečanja je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

PRIJAVE

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani E-prijava.

S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno. Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.

Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze. Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze. Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja.