Preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS–CoV–2 z uporabo osebne varovalne opreme

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 80 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

22/11/2022

15:00

Lokacija

V kletnih prostorih Zbornice - Zveze, ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

NAMEN IZOBRAŽEVANJA:

 • da udeleženci spoznajo osnove širjenja, obvladovanje in preprečevanje SARS CoV – 2,
 • da udeleženci pridobijo in utrdijo znanja o higieni rok, o potrebnih izolacijskih ukrepih in skrb za okolje uporabnika
 • da udeleženci znajo pravilno in varno uporabiti osebno varovalno opremo

CILJI IZOBRAŽEVANJA:

Znanje in razumevanje:

 • poznavanje in razumevanje osnov širjenja, obvladovanje in preprečevanje SARS-CoV–2,
 • poznavanje in pravilno izvajanje higiene rok, poznavanje in izvajane izolacijskih ukrepov  ter
 • uporabe osebne varovalne opreme.

VSEBINA DELAVNICE:

 • Obvladovanje in preprečevanje okužbe z virusom SARS CoV -2
 • Standardni higienski ukrepi, kontaktna in kapljična izolacija
 • Okolje uporabnika kot dejavnik tveganja za prenos okužbe z virusom SARS CoV – 2 (vzdrževanje okolice, površin, opreme in pripomočkov, križanje čistih in nečistih poti, prezračevaje),
 • Higiena rok, poudarek na 5 korakih (uporabnikova okolica, okolica zdravstvenega delavca) (prikaz in neposredno izvajanje),
 • Uporaba osebne varovalne opreme (prikaz in neposredno izvajanje).

METODE DELA: razlaga, neposredna demonstracija, delo v skupini

TRAJANJE DELAVNICE: 15.00 – 17.30

Splošne informacije

Program izobraževanja je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj in pridobitve licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.


Zagotovljeno bo spoštovanje Higienskih priporočil za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za prireditve in dogodke.


Kotizacija:
Kotizacija z vštetim DDV je za vse udeležence enaka in znaša 20 €. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480 , sklic na številko 0101-0100-22112022. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

 

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne Informacije

Delavnica se lahko organizira tudi pri izvajalcih zdravstvene nege in oskrbe, če posamezni zavod izrazi interes. V tem primeru se za ceno dogovori vsak zavod glede na število udeležencev.

Špela Pavlič
e-pošta: izobrazevanja@zbornica-zveza.si ali licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si