PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 Z UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 82, interna številka 2 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

26/1/2021

09:00

Lokacija

v kletnih prostorih Zbornice - Zveze, ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

NAMEN IZOBRAŽEVANJA:

 • da udeleženci spoznajo osnove širjenja, obvladovanje in preprečevanje SARS CoV – 2,
 • da udeleženci pridobijo in utrdijo znanja o higieni rok, o potrebnih izolacijskih ukrepih in skrb za okolje uporabnika
 • da udeleženci znajo pravilno in varno uporabiti osebno varovalno opremo

CILJI IZOBRAŽEVANJA:

Znanje in razumevanje:

 • poznavanje in razumevanje osnov širjenja, obvladovanje in preprečevanje SARS-CoV–2,
 • poznavanje in pravilno izvajanje higiene rok, poznavanje in izvajane izolacijskih ukrepov  ter
 • uporabe osebne varovalne opreme.

VSEBINA DELAVNICE:

 • Obvladovanje in preprečevanje okužbe z virusom SARS CoV -2
 • Standardni higienski ukrepi, kontaktna in kapljična izolacija
 • Okolje uporabnika kot dejavnik tveganja za prenos okužbe z virusom SARS CoV – 2 (vzdrževanje okolice, površin, opreme in pripomočkov, križanje čistih in nečistih poti, prezračevaje),
 • Higiena rok, poudarek na 5 korakih (uporabnikova okolica, okolica zdravstvenega delavca) (prikaz in neposredno izvajanje),
 • Uporaba osebne varovalne opreme (prikaz in neposredno izvajanje).

METODE DELA: razlaga, neposredna demonstracija, delo v skupini

TRAJANJE DELAVNICE: 3 pedagoške ure

Splošne informacije

LICENČNE IN PEDAGOŠKE TOČKE: Program izobraževanja je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj in pridobitve licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.


Zagotovljeno bo spoštovanje Higienskih priporočil za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za prireditve in dogodke.

Kotizacija:
Kotizacija  z vštetim DDV je za vse udeležence enaka in znaša 20€. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480 , sklic na številko 0101-0100-26012021. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Dodatne Informacije

Prijave

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani E-prijava

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.
Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja. Ob uspešno izpolnjeni prijavnici prejmete na vneseni e-naslov potrditveni dopis, kjer z izbiro potrditvene povezave dokončno potrdite prijavo na izbrano izobraževanje. V okviru potrditvenega dopisa imate na razpolago tudi povezavo za preklic oz. odjavo udeležbe z dogodka, na katerega ste se prijavili in se ga ne boste uspeli udeležiti.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.
Udeležba je omejena na 20 udeležencev.
Program je preliminarni in so možne spremembe programa.