Predstavitvena delavnica: čuječnost in tehnike MBSR za zdravstvene delavce

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

E licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si
Datum & čas

9/3/2023

17:00

Lokacija

Online

17.00 - 19.00

• Uvodni pozdrav ter predstavitev izvajalke mag. Mateje Lenarčič

• Zakaj čuječnost v delovnem okolju in v življenju?

• Nevroznanost in delovanje možganov, ozavestiti povzročitelje stresa in prepoznati znake stresa pri sebi in pri drugih s pomočjo MBSR tehnik.

• Zakaj govorimo o čuječnosti za zdravstvene delavce?

• Kaj je čuječnost in MBSR? Izkustveno.

• Vaje – vodena izvedba čuječnosti in določenih tehnik MBSR.

• Izmenjava izkušenj in praktični vidiki uporabe.

• Različne učinkovite tehnike za soočanje s stresom, osredotočenost, pozornost, boljše odnose, razvijanje sočutja do sebe in drugih, več ravnovesja in miru ter ohranjanje psihofizičnega zdravja.

• Moč čuječega poslušanja.

• Znanstveno dokazani pozitivni učinki čuječnosti in prakticiranja tehnik MBSR.

• Kaj so pokazale raziskave o učinkih usposabljanja na področju čuječnosti pri zdravstvenih delavcih in pacientih?

• Kako začeti s čuječnostjo in MBSR tehnikami na delovnem mestu in doma? Kako poskrbeti zase?

• Predstavitev delavnic, vadbe, tečaja čuječnosti po znanstveno priznani metodi MBSR

• Vprašanja / odgovori

• Anketa in kako naprej

Splošne informacije

Izvajalka: Mag. Mateja Lenarčič, ustanoviteljica MEDIUS-a, Inštituta za čuječnost in mediacijo, mednarodno certificirana učiteljica čuječnosti: Certificirana učiteljica MBSR “Mindfulness-Based Stress Reduction” in Certificirana učiteljica MBCL “Mindfulness-Based Compassionate Living”, na čuječnosti temelječih skupinskih in individualnih psihoedukativnih programov, specializantka transakcijsko analitične psihoterapije in svetovanja.
Magistrica ekonomskih znanosti, z več kot 20 letnimi izkušnjami v poslovnem svetu, od tega 15 let delovanja v mednarodnih korporacijah na različnih strokovnih in vodstvenih področjih. Kar ji omogoča dobro poznavanje poslovanja družb, razumevanje potreb in izzivov organizacij ter iskanje optimalnih rešitev za stranko. Poslovne izkušnje dopolnjuje z raznovrstnimi dodatnimi znanji in veščinami. Poleg izobraževanj za učiteljico čuječnosti na University of Massachusetts, Medical School v ZDA in na Institute for Mindfulness-Based Approaches v Berlinu v Nemčiji, izobraževanj iz transakcijske analize je tudi certificirana učiteljica joge. Opravila je več tečajev budistične theravada meditacije. Opravila je tudi izobraževanje za mediatorko idr.
Sedaj deluje kot samostojna svetovalka, trenerka in predavateljica. Vodi in izvaja izobraževanja, delavnice in MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) programe obvladovanja stresa in razvijanja sočutja (Mindfulness-Based Compassionate Living) na temelju čuječnosti za organizacije in posameznike, delavnice čuječe komunikacije in čuječega dialoga, delavnice na področju zavestnega vodenja ipd. Ukvarja se tudi z individualnim svetovanjem s pomočjo tehnik čuječnosti, MBSR, MBCL in transakcijske analize za posameznike in vodje. Pomaga vam razvijati veščine in znanja za lažje obvladovanje stresa, soočanje z življenjskimi preizkušnjami in izzivi v zahtevnejših situacijah, vodstvene kompetence, veščine za učinkovito komunikacijo, osebni in karierni razvoj, izboljšanje počutja in psihofizičnega zdravja ter kvalitetnejše življenje.
Je tudi kolumnistka za revijo Viva, Medicina & ljudje, Časnika Finance ter predavateljica in zunanja sodelavka priznanih izobraževalnih ustanov in centrov.
Več o njej na: https://www.institut-medius.si/o-nas/

Izhodišče delavnice so znanstveno priznane metode in tehnike MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), ki je najbolj priznan in eden najučinkovitejših ter najbolj znanstveno raziskanih programov za obvladovanje stresa, izboljšanje počutja in psihofizičnega zdravja s pomočjo čuječnosti, razvit na Medicinski fakulteti Univerze Massachusetts, ZDA (dr. Jon Kabat-Zinn). V tujini so te tehnike v zadnjih letih že zelo priznane in uveljavljene v zdravstvu, izobraževanju in delovnih okoljih. Številne mednarodne organizacije so odkrile ogromno pozitivnih učinkov uporabe teh tehnik in razvijanja teh veščin. Vse več uspešnejših organizacij, ki ustrezno skrbijo za svoje zaposlene, implementira MBSR treninge in vadenje teh tehnik tudi na delovnem mestu.

Kotizacija
Kotizacija je za vse člane Zbornice – Zveze brezplačna, za nečlane je 30 € z vključenim DDV.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije lahko dobite na e-naslovu: licenco.vrednotenje@zbornica-zveza.si