Predstavitev zdravstvene nege infekcijskega bolnika v splošni bolnišnici Murska Sobota

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja

T 031 354 123 E dragica.josar@gmail.com
Datum & čas

5/10/2022

15:30

Lokacija

V jedilnici Splošne bolnišnice Murska Sobota

Poglej na zemljevidu

15.30 - 16.00

Registracija

16.00 - 16.10

Nagovor vodstva Splošne bolnišnice Murska Sobota

16.10 - 16.30

Predstavitev Infekcijskega oddelka dr. Emil PAL, dr. med. spec. infektolog, Klaudija Sever Lovenjak, dipl. m. s.

16.30 - 16.50

Posebnosti zdravstvene nege infekcijskega bolnika Ksenja Mesarič, dipl. m. s. in Nataša Celec, SMS

16.50 - 17.10

Predstavitev dela v Infekcijski ambulanti Uroš Vučak, ZT in Konrad Kranjec, dipl. zdravstvenik

17.10 - 17.30

Odporne bakterije

17.30 - 17.50

Pravilni odvzem kužnin Jolanda Koren, SMS in Bojana FRAS, dipl. m. s.

17.50 - 18.00

Odmor

18.00 - 18.20

ZN bolnika, ki je v izolaciji Nuša Bakan, ZT in Ksenja Mesarič, dipl. m. s.

18.20 - 18.40

Sodobno protimikrobno zdravljenje in ZN bolnika, ki prejema protimikrobna zdravila Bojana Fras, dipl. m. s.

18.40 - 19.00

ZN bolnika z mišjo mrzlico Klaudija Sever Lovenjak, dipl. m. s.

19.00 - 19.20

ZN bolnika z meningitisom Konrad Kranjec, dipl. zdravstvenik

19.20 - 19.30

Razprava in zaključek

Splošne informacije

Prosimo, da se prijavite najpozneje do 3. 10. 2022 preko E- prijave na spletni strani Zbornice –Zveze.

Člani DMSBZT Pomurja imajo 100 % popust pri kotizaciji.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije : Dragica Jošar, dragica.josar@gmail.com ali na tel. :
031 354 123

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici – Zvezi.

Predsednica SDMSBZT Pomurja
Dragica Jošar