Predstavitev interventne kardiologije v Splošni bolnišnici Murska Sobota

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja v sodelovanju s Splošno bolnišnico Murska Sobota

T 031 354 123 E dragica.josar@gmail.com
Datum & čas

16/4/2024

15:30

Lokacija

V jedilnici Splošne bolnišnice Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota

Poglej na zemljevidu

15.30 - 15.50

Registracija udeležencev

15.50 - 16.00

Uvodni nagovor vodstva

16.00 - 16.30

Motnje ritma in zdravljenje s srčnimi implantatorji Darko Rajtman, dr. med. spec. inter.

16.30 - 17.00

Elektivna koronarografija in akutni koronarni sindrom Daniel Crnčić, dr. med. spec. inter.

17.00 - 17.20

Predstavitev katetrskega laboratorija v splošni bolnišnici Murska Sobota Matej Cigut, dipl. zn.

17.20 - 17.45

Razprava in odmor

17.45 - 18.15

Priprava pacienta na vstavitev srčnega vzpodbujevalnika in oskrba pacienta po implantaciji Elvira Žižek, dipl. m. s.

18.15 - 18.45

Klinična pot pacienta pri elektivni koronarografiji in srčnih implantatorjih Blaž Hüll, dipl. ZN

18.45 - 19.10

Vseživljenjska rehabilitacija po srčno žilnem dogodku Aleksandra Balažic Gjura, dipl. m. s., Blanka Rajh, dipl. m. s., univ. dipl. org.

19.10 - 19.20

Razprava in zaključek

Splošne informacije

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Člani DMSBZT Pomurja imajo 100 % popust.

Prosimo, da se prijavite najpozneje do 13. 4. 2024 preko E- prijave na spletni strani Zbornice – Zveze.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na: dragica.josar@gmail.com ali na tel.: 031 354 123