Predstavitev delovanja zdravstvene nege

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja

T 031 354 123
Datum & čas

27/2/2020

00:00

Lokacija

DV in BE Gornja Radgona, Ljutomerska cesta 28

Poglej na zemljevidu

15.15 -15.35

Registracija udeležencev

15.35 - 16.00

Uvodni pozdrav in predstavitev Varstveno delovni center Murska Sobota Angela Benko Lang - direktorica

16.00 - 16.25

Strokovno delo v Varstveno delovnem centru Murska Sobota institucionalno varstvo Aleksandra Horvat strokovna delavka - specialni pedagog

16.25 - 16.50

Vključevanje uporabnikov v Dnevno varstvo in povezanost z institucionalnim varstvom Polonca Lovrec skupinska habilitatorka, univ. soc. delavec

16.50 - 17.20

Zdravstvena nega in obravnava odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju v Varstveno delovnem centru Murska Sobota (vse od sprejema do smrti) Suzana Divjak ,vodja ZN in BE GR mag. zdr. nege

17.20 - 17.40

Odziv oseb z motnjo v duševnem razvoju na odstopanja v zdravju Patrik Benko, zdravstveni tehnik

17.40 - 18.00

Zdravstvena nega in obravnava epileptika Brigita Gjyrica, zdravstveni tehnik in Suzana Divjak

18.00 - 18.20

Zdravstvena nega oseb z Downovim sindromom Gordana Grobnik, zdravstveni tehnik

18.20 - 18.40

Zdravstvena nega in obravnava oseb s cerebralno paralizo Rimonda Pozgaj Vöröš, zdravstveni tehnik

18.40 - 19.00

Zdravstvena nega oseb z motnjo v požiranju Benjamin Sekereš, zdravstveni tehnik

19.00 - 19.30

Ogled VDC delavnic in bivalne enote Gornja Radgona .

Splošne informacije

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Člani  DMSBZT Pomurja imajo 100 % popust (razliko do polne cene kotizacije društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.)

Prijava

Prosimo, da se prijavite najpozneje do  23. 02 2020-preko spletne strani DMSBZT Pomurja – www.drustvo-mszt-pomurja.si ali preko e- prijavnice Zbornice –Zveze.

Dodatne informacije

Za morebitne nejasnosti  pokličite Dragico Jošar na telefon, 031 354- 123.

Predsednica DMSBZT Pomurja
Dragica Jošar