Pozitiven vpliv živali na zdravje ljudi

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

E nina.trifoni@gmail.com
Datum & čas

22/2/2023

17:00

Lokacija

Google Meet

17.00 - 17.30

Prijava v videokonferenčno orodje

17.30 - 17.35

Uvodni pozdrav in otvoritev srečanja A. Bijol, dipl. m. s., univ. dipl. soc., DMSBZT Gorenjske

17.35 - 17.45

Veterinarski vidik terapevtskih živali Urška Petek, dr. vet. med., vodja društva Hrtji svet

17.45 - 18.10

Predstavitev posredovanja s pomočjo psa in njegovi pozitivni učinki Monika Rijavec, direktorica zavoda PET

18.10 - 18.35

Predstavitev dela s terapevtskimi konji Živa Logar, naziv, vodja Rock ranča – Za vedno konji

18.35 - 18.50

Tabor v Radovni in vpliv živali na mladostnika Gregor Robič, dipl. zn., Društvo tabornikov Pokljuški rod Gorje

18.50 - 19.00

Razprava, odgovori na vprašanja in zaključek srečanja

Splošne informacije

Strokovno izobraževanje je za vse udeležence brezplačno in je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijave sprejemamo do 21. 2. 2023.

Dostop do spletne platforme Google Meet boste dobili en dan pred dogodkom.

Za dodatna vprašanja oz. informacije se obrnite na naslov: nina.trifoni@gmail.com