Povezovanje medicinskih sester iz različnih strokovnih področij v luči boljše obravnave pulmoloških in alergoloških bolnikov ter multidisciplinarni pristop pri redkih boleznih

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji v soorganizaciji SiVita

E mariana.paula.rezelj@gmail.com
Datum & čas

20/5/2022

07:30

Lokacija

Bohinj ECO hotel

Poglej na zemljevidu

Petek, 20.5.2022

7.30 - 8.00

Registracija udeležencev

8.00

Pozdravne besede in predstavitev programa Mariana P. Rezelj, predsednica Sekcije MS/ZT v pulmologiji

8.05

Uvodni pozdrav Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije

8.15

Združevanje pulmoloških sester po Evropi; poenotenje potrebnih specialnih znanj sester v pulmologiji v Evropski Uniji- Predstavitev in cilji delovne skupine Andreja Šajnić, predsednica mednarodnega sveta medicinskih sester v pulmologiji (ICRN)

I. SKLOP

Respiratorna obolenja

8.45

Medicinska sestra kot strokovnjak in nepogrešljivi povezovalec v okviru multidisciplinarne obravnave bolnika z astmo (Astma Nurse) Maja Zrnič, dipl. m. s.; Klinika Golnik

9.00

Proces postavitev »Načrta za astmo« na pediatriji in kako napreduje postavitev »astma plana« na Kliniki Golnik Majda Oštir, dipl. m. s.; Pediatrična klinika UKC LJ, Katja Vrankar, mag. zdr. nege; Klinika Golnik

9.15

Predstavitev sponzorja

9.30

Primer uvajanja digitalnega pristopa pri spremljanju bolnika s težko astmo pri samoaplikaciji bioloških zdravil Irma Čatič , dipl. m. s.; UKC LJ

9.45

Veščine, spretnosti in znanja »KOPB medicinske sestre« Ditka Benedičič, dipl. m. s.; Eva Kristanc, dipl. m. s.; Klinika Golnik

10.00

»Bolnik s KOPB v ambulanti družinske medicine, vidik dipl. m. s., primer iz prakse« Katja Pivk, dipl. m. s. in Barbara Bukovnik, dipl. m. s. Z.D. Kranj

10.15

Razprava

10.45

Odmor s prigrizkom

II. SKLOP

Alergologija

11.15

Alergijski rinitis (AR). Pot od simptomatskega zdravljenja do imunoterapije Nina Frelih dr. med. spec., Klinika Golnik

11.30

Multidisciplinarna obravnava bolnikov z AR in predstavitev standardiziranega operativnega postopka (SOP) Jana Tršan, dipl. m. s.; Klinika Golnik

11.45

Predstavitev sponzorja

12.00

Alergeni cvetni prah in načini spremljanja obremenitve zraka Andreja Kofol Seliger, univ. dipl. biol. Vodja Enote za aerobiologijo; Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)

12.15

Ko te piči nekaj krilatega - alergije na kožokrilce Karmen Perko, dipl. m. s.; Klinika Golnik

12.30

Ko poješ nekaj napačnega - alergije na hrano Doc. dr. Mihaela Zidarn, dr. med. spec.; Klinika Golnik

12.45

Edukacija bolnika z alergijo na hrano Betka Pavlinc, dipl. m. s.; SB Topolšica

13.00

Razprava

13.45

Kosilo

15.15

»Alergo-safari«

Delavnice alergo testiranja:

1. Epipen

2. Inhalacijska terapija

3. Test s kocko ledu

4. Test z utežjo in TEMP test

5. Epikutani testi

16.15

Predstavitev Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije

16.30 - 18.15

Komunikacijska delavnica Mediacijski center ZD Ljubljana

20.00

Večerja

Sobota, 21.5.2022

III. SKLOP

Redke bolezni v pulmologiji

8.30

Sproščeno o tematikah prvega dne srečanja

9.00

Redke bolezni v hematologiji Tina Sobotič, s. m. s.; UKC LJ

9.15

Multidisciplinarna obravnava in primeri dobrih praks pri obravnavi bolnika z redko boleznijo doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

9.30

Predstavitev sponzorja

9.45

Zgodbe iz kliničnega okolja:

1. Idiopatska pljučna fibroza; Ana Verč dipl. m. s, Klinika Golnik

2. Imunska pomanjkljivost; Karmen Perko dipl. m. s.; Klinika Golnik

3. Hereditarni angioedem; Tea Močnik, mag. zdr. neg.; Klinika Golnik

4. Alergija na mraz; Mariana Rezelj, dipl. m. s.; Klinika Golnik

5. Cistična fibroza; Majda Oštir, dipl. m. s.; Pediatrična klinika UKC LJ

6. Redki pljučni raki; Ivanka Kržišnik, dipl. m. s.; Klinika Golnik

7. Obravnava bolnikov z redkimi boleznimi - primeri dobrih praks iz hematologije; Branka Založnik, dipl. m. s.; UKC LJ

11.15

Razprava

11.30 - 12.00

Povzetek srečanja in zaključek Mariana P. Rezelj, predsednica Sekcije MS/ZT v pulmologiji

Splošne informacije

Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Dvodnevna kotizacija za nečlane Zbornice – Zveze znaša 320€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta in kotizacija znaša 160€.
Enodnevna kotizacija za nečlane Zbornice – Zveze znaša 190€ za člane, ki imajo poravnane obveznosti 95€.

V kotizacijo so všteta predavanja, zbornik, pogostitve v odmorih, kosilo, komunikacijska delavnica, »AlergoSafari« delavnica in potrdilo o udeležbi.
Kotizacijo nakažete na TRR ZZBNS – ZSDMSBZTS: 0201 5025 8761 480, sklic na št. 00 0208-20052022 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester in ZT v pulmologiji, ki je odprt pri NLB d. d.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Število mest na srečanju je omejeno, zato pohitite s prijavami in morebitnimi rezervacijami nastanitve.
Če se strokovnega izobraževanja ne boste udeležili, vas prosimo, da se do 10. maja 2022 odjavite od izobraževanja s klikom na »Preklic udeležbe« na e-portalu, kjer ste izvršili prijavo. Le tako vam bo lahko kotizacija vrnjena oz. ne bo obračunana.

Dodatne informacije

Informacije pri darja.s.tratar@SiVitaSolutions.com ali pri mariana.paula.rezelj@gmail.com
Ob registraciji na dan srečanja potrebujete člansko izkaznico.
Izobraževanje bo potekalo skladno z epidemiološkimi navodili. V primeru izrednih razmer oz. ukrepov vezanih na zaostritev epidemiološke situacije, se dogodek prestavi.
Prosimo vas, da o izobraževalnem programu obvestite tudi vse vaše sodelavce!

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji
Mariana P. Rezelj

Vljudno vabljeni!

Priporočene namestitve:
Bohinj ECO Hotel****:
Rezervacije uredite čim prej (priporočamo do 28. aprila) na e-naslovu: mice@2864.si (ob rezervaciji pripišite: Sekcija MS/ZT v pulmologiji).
Nočitev z zajtrkom (cena vključuje tudi brezplačen vstop v Vodni park Bohinj):
– Dvoposteljna soba, single use: 98 € na sobo na noč, BB
– Dvoposteljna soba z ločenimi ležišči: 129 € na sobo na noč, BB

HOTEL TRIPIČ*** (3 min hoje do lokacije strokovnega srečanja)
https://www.hotel-tripic.si; rezervacije: info@hotel-tripic.si (ob rezervaciji pripišite: Sekcija MS/ZT v pulmologiji)
Nočitev z zajtrkom:
– Enoposteljna soba 59 eur/dan
– Dvoposteljna soba 79 eur/dan