Pot do vrhunske zdravstvene nege v socialnem varstvu

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu

E sekcija-socialnovarstvo@zbornica-zveza.si
Datum & čas

9/11/2023

08:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Adria Ankaran Hotel & Resort, Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran - dvorana Maestral

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 9.11.2023

Dvorana Maestral

8.00 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.10

Pozdravni nagovor Slavko Bolčević

9.10 - 9.25

Pozdravni nagovor Monika Ažman

9.25 - 10.55

Prijazno je biti prijazen Polona Požgan

10.55 - 11.05

Odmor

11.05 - 11.35

Razumevanje anatomije in fiziologije urinarnega trakta pri starejših: Ključ do boljšega upravljanja zdravstvene nege Kosta Cerović

11.35 - 12.05

Kateterizacija pri starejših: Tehnike, tveganja in sodobne smernice za varno prakso + urostome + nefrostome (ravnanje in znanje) Mario Brčina, Suzana Šega

12.05 - 12.20

Razprava

12.20 - 14.00

Odmor za kosilo

14.00 - 14.30

Okužbe sečil pri starejših ljudeh; Prepoznavanje, preprečevanje in zdravljenje Petre Bakarov

14.30 - 15.00

Upravljanje z zadrževanjem urina pri starejših ljudeh: Strategije za lajšanje simptomov in izboljšanje kakovosti življenja Bernarda Mudrovčič

15.00 - 15.30

Interdisciplinarni pristop k oceni in zdravljenju urinarnih težav pri starejših: Vloga medicinskih sester Ivanka Limonšek

15.30 - 16.00

Zdravila, ki vplivajo na urinarni trakt pri starejših ljudeh: Prepoznavanje interakcij in neželenih učinkov za optimalno zdravljenje Marjetka Korpar

16.00 - 16.30

Predstavitev Abena Nova - digitalizirana oskrba oseb z inkontinenco Karmen Bolta

16.30 - 16.45

Razprava

16.45 - 17.15

Volitve nadomestnih članov za IO sekcije izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu

Petek, 10.11.2023

8.00 - 8.30

Registracija udeležencev

8.30 - 9.00

Podpora izvajalcem paliativne oskrbe Doroteja Rebec

9.00 - 9.30

Prehrana pri paliativni obravnavi Mirjam Kuler Huzjak

9.30 - 9.45

Razprava

9.45 - 10.30

Etično delovanje v zdravstveni negi: Temeljni vodnik poklicne etike za zagotavljanje vrhunske zdravstvene nege Darinka Klemenc

10.30 - 10.45

Razprava

10.45 - 11.30

Odmor

15.15

Zaključek kongresa

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen vsem izvajalcem zdravstvene in babiške nege.

Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 360 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 180 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 0227-10112023.

Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Število udeležencev je omejeno na 250 udeležencev.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na kontaktno osebo: Slavko Bolčevič, sekcija-socialnovarstvo@zbornica-zveza.si

Informacije o nočitvah so v spodnji priponki.