Poškodovana koža in paraziti

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji

E mojcaperic@yahoo.com
Datum & čas

14/4/2023

08:00

Lokacija

AMZS Center Varne Vožnje, Čeplje 29B, 3305 Vransko

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.30

Registracija udeležencev

8.30 - 8.40

Otvoritev strokovnega srečanja, volitve

I. SKLOP: Poškodovana koža Moderator: Liljana Kralj, dipl. m. s., mag.

8.40 - 9.10

Epidermiloza, Društvo DEBRA Čuk Karmen, sms

9.10 - 9.30

Skin tears Anita Jelen, dipl. m. s., mag. ZN, ET, QM

9.30 - 9.50

Suha koža pri starostnikih Simona Muri, dipl. m. s.

9.50 - 10.10

Artefakti Vreček Mojca, dipl. m. s., univ. dipl. org, ET

10.10 - 10.30

Poškodbe kože zaradi sonca Sandra Bedeković, dipl. m. s.

10.30 - 10.50

Razprava

10.50 - 11.20

Čas je za kavico in rogljiček

II. SKLOP: Paraziti Moderator: Simona Muri, dipl. m. s.

11.20 - 11.40

Paraziti - pregled Kulaš Franka, dipl. m. s.

11.40 - 12.00

Garje - Scabies

12.00 - 12.20

Podančice Petra Špendal, ZT

12.20 - 12.40

Uši (naglavna, oblačilna, sramna) Ana Gale, dr. med., specializantka dermatovenerologije

12.40 - 13.00

Paederus dermatitis Vid Bajuk, dr. med, specialist dermatovenerologije

13.00 - 13.20

Razprava

13.20 - 14.30

Kosilo

III. SKLOP: Volitve Moderator: Vreček Mojca, dipl. m. s., univ. dipl. org, ET

14.30 - 15.30

Občni zbor, podelitev priznanj, razglasitev volitev

15.30 - 17.30

Šola varne vožnje

Splošne informacije

Strokovno izobraževanje je namenjeno vsem zdravstvenim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s poškodovano kožo ter boleznimi, ki jih povzročajo paraziti. Strokovno izobraževanje bo uporabno tako za zaposlene v dermatovenerologiji kot tudi kateri drugi veji medicine. Poudarek strokovnega srečanja bo na razumevanju bolezni, zdravstveni negi, zdravstveni vzgoji ter povezovanj z drugimi zavodi.

Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi. Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 110 €). V kotizacijo so všteta predavanja, izročki, pogostitev v odmoru, kosilo in šola varne vožnje.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice-Zveze 02015-0258761480, sklic na 00 0225-14042023. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.
Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za člane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije na Mojca Vreček, mojcaperic@yahoo.com

Vljudno vabljeni!