Poškodba zaradi pritiska – ostaja še vedno izziv v zdravstveni negi?

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

20/10/2022

15:45

Lokacija

Spletno okolje zoom

15.45 - 16.00

Prijava udeležencev v spletno okolje

16.00 - 16.10

Pozdravne besede in predstavitev izvedbe izobraževanja Maja Vidrih

16.10 - 16.40

Poškodba zaradi pritiska Anita Jelar, mag. manag. v zdr. in soc., dipl. bab,. ET

16.40 - 17.10

Preprečevanje poškodbe zaradi pritiska v času epidemije covid-19 Tadeja Krišelj, dipl. m. s., univ. dipl, org., ET

17.10 - 17.30

Odmor

17.30 - 18.00

Preventiva poškodbe zaradi pritiska na oddelku intenzivne terapije Sabina Simonič, dipl. m. s., ET

18.00 - 18.30

Primerno orodje za oceno poškodbe zaradi pritiska pri otroku mag. Anita Štih, viš. med. ses., univ. dipl. org.

18.30 - 19.00

Čas za vaša vprašanja in diskusijo, zaključne besede Maja Vidrih

Splošne prijave

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Nataša Čermelj in Maja Vidrih.

Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Izobraževanje bo potekalo preko spleta. Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice ali po e-pošti na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 15.10. 22 oziroma do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 40. Kotizacije za člane DMSBZT NI in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com

Vljudno vabljeni!
Koordinatorica kliničnih popoldnevov:                        Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Maja Vidrih                                                                          Đurđa Sima