Pomlad 2024

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji

E sekcija-hematologija@zbornica-zveza.si
Datum & čas

12/4/2024

15:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Terme Olimia D.D., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek

Poglej na zemljevidu

Petek, 12.4.2024

Moderatorica: Helena Košir

15.00 - 15.50

Registracija, prigrizek in ogled razstavljavcev

15.50 - 16.00

Otvoritev strokovnega izobraževanja Boštjan Jovan, predsednik sekcije MS in ZT v hematologiji

16.00 - 16.30

Uspešnost zdravljenja s CAR-T pri odraslih v UKCLJ

16.30 - 17.00

Uspešnost zdravljenja s CAR-T pri otrocih v UKCLJ PEK Katarina Miklič, Tamara Novak

17.00 - 17.30

Nevroblastom, vloga MS pri pripravi imunoterapije Tehvida Ponjević

17.30 - 18.00

Zahtevna vloga medicinskih sester v terapevtskih aferezah Stanislava Žlebnik

18.00 - 18.15

Razprava

18.15 - 18.30

Indikacije za zdravljenje z akademskimi CAR-T celicami v UKC Ljubljana

18.30 - 18.45

Laboratorijsko spremljanje in pomen po infuziji CAR-T Celic Katarina Reberšek

18.45 - 19.00

Ravnanje z GSO v bolnišničnem okolju Irena Auersperger, Valerija Mikolič

18.45 - 19.15

Diskusija

20.00

Večerja

Sobota, 13.4.2024

Moderator: Stanko Rovtar

8.30 - 9.00

Registracija

9.00 - 10.00

Paliativna oskrba, mnogo več, kot le oskrba umirajočega Jana Harej Figelj, Matjaž Figelj

10.00 - 10.30

Pogled na paliativno obravnavo s strani medicinskih sester na Kliničnem oddelku za hematologijo Maša Zapušek

10.30 - 11.00

Odmor

SIMPOZIJ AMGEN Moderatorica: Suzana Moravac

11.00 - 11.30

ITP v vsakodnevni klinični praksi Barbara Skopec

11.30 - 11.50

Samoinjiciranje zdravila za ITP - našemu bolniku prijazna možnost Tatjana Šopinger Lipovnik

11.50 - 12.00

Razprava

12.00 - 12.30

Spolnost ni samo za mlade, lepe in zdrave Frosina Krstanoska

12.30 - 13.00

Spolnost kot pomemben dejavnik kvalitete življenja pri bolnikih po PKMC Polona Rihtaršič

13.00 - 13.30

Kakovost življenja odraslih bolnikov s hemofilijo in adherenca na zdravljenje Tina Sobotič

13.30 - 14.00

Glasbena terapija Mihaela Kavčič

14.00

Zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen vsem zaposlenim v zdravstveni negi, strokovnim sodelavcem ter drugim specialnostim na primarni, sekundarni in terciarni ravni, ki obravnavajo hematološke bolnike.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 360 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 180 €); V kotizacijo je vštet e-zbornik, večerja v soboto ter osvežitve v odmorih. Kotizacijo se nakaže na transakcijski račun Zbornice – Zveze, številka računa 2015-0258761480, sklic na številko 00 0223-12042024 s pripisom za hematološko sekcijo. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.