POMEN PREVENTIVNIH PROGRAMOV ZA ODRASLO POPULACIJO V ČASU EPIDEMIJE

Organizator

Društvo MSBZT Gorenjske

E nina.trifoni@gmail.com
Datum & čas

11/5/2021

17:00

Lokacija

preko spletne aplikacije Google meet

17:00 – 17:35

Pijava v videokonferenčno orodje Moderator srečanja: Zala Marn, dipl. m. s.

17:30 – 17:35

Uvodni pozdrav, otvoritev srečanja in kratka navodila za uporabo Google Meet A. Bijol, dipl. m. s., univ. dipl. soc., predsednica DMSBZT Gorenjske

17:35 – 18:00

Predstavitev preventivnih programov za odraslo populacijo prim. A. Hafner, dr. med., spec. javnega zdravja in Z. Marn, dipl. m. s., NIJZ OE Kranj

18:00 – 18:30

Preventiva v ambulanti družinske medicine M. Ropret, dr. med., spec. spl. med., ZD Radovljica

18:30 – 18:45

Pomen preventivnih programov skozi oči izvajalca zdravstveno-vzgojnih delavnic G. Robič, dipl. zn., ZD Bled

18:45 – 19:00

Zaustavljena preventiva? Ni problema! Aktivnosti CKZ Kranj v času epidemije J. Lavtižar, mag. zdr. nege, ZD Kranj

19:00 – 19:15

Pomen sodelovanja diplomirane medicinske sestre v ambulanti družinske medicine B. Bukovnik, dipl. m. s., ZD Kranj

19:15 - 19:45

Razprava (odgovori na vprašanja postavljena v spletni klepetalnici) in zaključek srečanja

SPLOŠNE INFORMACIJE

Strokovno izobraževanje je za vse udeležence brezplačno in je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

PRIJAVE

Obvezna je e – prijava. Na izobraževanje se prijavite preko E-prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze www.zbornica-zveza.si  oziroma preko https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/. Prijave sprejemamo do 6. 5. 2021.

Dostop do spletne platforme Google Meet boste dobili en dan pred dogodkom.

Dodatne informacije

Za dodatna vprašanja oz. informacije se obrnite na naslov: nina.trifoni@gmail.com

Vljudno vabljeni.

Alenka Bijol,
predsednica DMSBZT Gorenjske