Pomembnost prepoznavanja nujnih stanj v kirurški zdravstveni negi

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji

E sekcija-kirurgija@zbornica-zveza.si
Datum & čas

21/3/2024

08:30

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Hotel Thermana Park Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 21.3.2024

7.30 - 8.40

Registracija udeležencev

8.40 - 8.50

Otvoritev srečanja Moderatorja: Igor Robert Roj, Doris Štuhec

8.50 - 10.20

Sobivanje različnih generacij- ali se bomo lahko sporazumeli? Dr. Aleksander Zadel, specialist klinične psihologije

10.20 - 10.40

Ustvarimo delovno okolje v katerega se bodo študenti zdravstvene nege radi vračali kot naši sodelavci Tjaša Kladnik, dipl. m. s.

10.40 - 11.00

Oskrba politravmatiziranega pacienta in aktivacija helikopterskega prevoza Maja Muhič, mag. zn, Matej Mihalič, dipl. zn.

11.00 - 11.20

Sekundarni helikopterski transport življenjsko ogroženega pacienta Mateja Tomšič dipl. m. s.

11.20 - 11.30

Minute za diskusijo

11.30 - 12.00

Odmor za mreženje s pogostitvijo

Moderatorja: Igor Robert Roj, Suzana Baltić

12.00 - 12.20

Zdravstvena nega pacienta s hudo poškodbo glave Tatjana Vajdič, VMS

12.20 - 12.40

Intervencije v zdravstveni negi pri kirurškemu pacientu z hudo okvarjeno funkcijo strjevanja krvi Danijela Rihter, mag. zn.

12.40 - 13.00

Intervencije zdravstvene nege ob komplikacijah po vstavitvi žilne opornice (PTA) Tajda Rajnar, dipl. m. s.

13.00 - 13.20

Sprejem in triažni postopki pri pacientu s predrtjem anevrizme trebušne aorte Suzana Baltić, mag. zn

13.20 - 13.30

Minute za diskusijo

13.30 - 13.40

Simpozij

13.40 - 15.00

Kosilo (lastna režija)

Moderatorici: Lucija Novak, Lucija Rebernik

15.00 - 15.20

Urgentna stanja v zdravstveni negi urološkega pacienta Metka Pristušek, dipl. m. s., Urška Mandelc, dipl. m. s.

15.20 - 15.40

Na kaj mora biti medicinska sestra pozorna ob zdravstveni negi pacienta z akutnim vnetjem slepega črevesa David Kuzmič, dipl. zn.

15.40 - 16.00

Ko je stoma presenečenje za pacienta Irena Žagar, mag. zn, ET, Milanka Markelić, dipl. m. s., ET

16.00 - 16.20

Ključna vključitev zdravstvene nege v obravnavo pacienta s sepso Ksenija Šmid, dipl. m. s., Jasmina Hadžić, dipl. m. s.

16.20 - 16.40

Skupaj proti bolečini Sonja Trobec, dipl. m. s.

16.40 - 16.50

Minute za diskusijo

16.50 - 17.00

Simpozij

19.00

Gala večerja

Petek, 22.3.2024

8.15 - 9.00

Registracija udeležencev

Moderatorici: Zorica Panić, Lucija Rebernik

9.00 - 9.20

Pomemben vpliv prehrane na celjenje ran Sandra Beer Gregorc, univ. dipl. inž. živil. tehnol.

9.20 - 9.40

Poškodba/razjeda zaradi pritiska – nujno stanje? Tadeja Krišelj, dipl. m. s., ET, univ. dipl. org.

9.40 - 10.00

Poškodba kože pri otroku, ko vsak dotik šteje Snježana Valcl, dipl. m. s., ET

10.00 - 10.10

Minute za diskusijo

10.10 - 10.20

Simpozij

UČNI DELAVNICI (vsaka učna delavnica se ponovi 2x)

10.20 - 11.20

Urgentna oskrba ran Anita Rošić, dipl. m. s., ET, Suzana Samardžić, TZN in Melita- Z&Z

11.20 - 12.20

Preventivni ukrepi za izboljšanje varne aplikacije krvi in krvnih pripravkov Zorica Panić, dipl. m. s., Nada Macura Višić, dipl. m. s., Adrijana Debelak, dipl. m. s., univ. dipl. org.

12.20 - 13.00

Odmor za mreženje s pogostitvijo

Moderatorja: Igor Robert Roj, Andreja Gradišek

13.00 - 13.20

Doprinos mobilnega paliativnega tima pri paliativni oskrbi kirurškega pacienta Maja Janežič, mag. vzg . in menedž. v zdr.

13.20 - 14.20

Kako izzive spremeniti v osebne zmage Saša Einsiedler, OMM mentorica za uspeh

14.20 - 14.30

Minute za diskusijo

14.30

Zaključek izobraževanja

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen vsem zaposlenim v zdravstveni negi in njenim strokovnim sodelavcem s kirurškega področja kot drugim specialnostim na primarni, sekundarni in terciarni ravni, ki prihajajo v stik s pacienti, ki so bili vključeni v kirurški ambulantni ali hospitalni obravnavi.

Udeleženke in udeleženci izobraževanja z učnima delavnicama bodo spoznali pomen prepoznavanja nujnih stanj v zdravstveni negi kirurškega pacienta, ki posledično lahko bistveno izboljša obravnavo pacienta kot vpliva na kvalitetnejšo in varnejšo ambulantno ali hospitalno zdravljenje. V sklop celotnega izobraževanja so umeščene tudi specialna predavanja, ki zaposlenemu v zdravsveni negi lahko pomagajo, da pristopi k čim celovitejši oskrbi pacienta v kirurški zdravstveni negi.

Komisija Zbornice – Zveze je s sklepom I-2023-1106-1106 ugotovila skladnost programa z zahtevami Pravilnika in Navodilom ter programu dodelila 14 lic. toč. za pasivne udeležence in 18 lic. toč. za aktivne udeležence.

Kotizacija znaša 360 €, (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 180€).

Kotizacijo se nakaže na transakcijski račun Zbornice – Zveze, številka računa 02015-0258761480, sklic 00 0212-21032024, s pripisom za Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji.
V kotizacijo so všteta predavanja in učni delavnici, zbornik predavanj, ki bo objavljen na spletni strani Zbornice – Zveze, zavihek Strokovne sekcije (Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji), potrdilo o udeležbi, odmori in gala večerja. Možnost kosila bo organizirana v Hotelu Thermana Park Laško na lastne stroške. Naročilo kosila je nujno ob registraciji.
Ob registraciji se potrebuje člansko izkaznico Zbornice – Zveze in licenčno številko.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.
Rezervacija: Prenočišča so rezervirana v Hotelu Thermana Park Laško, v Laškem, sami morate pa potrditi rezervacijo pod šifro: „POMEMBNOST PREPOZNAVANJA NUJNIH STANJ V KIRURŠKI ZDRAVSTVENI NEGI“ na kontakt: 03 4232100, ali E: info@thermana.si.

Link za rezervacijo namestitve REZERVIRAJ >>> : ali služba rezervacij: info@thermana.si, 03 4232 100

Parkirišča so zagotovljena brezplačno ob hotelu in v hotelski garaži plačljiva.

Dodatne informacije prejmete pri predsednici sekcije na: sekcija-kirurgija@zbornica-zveza.si.