Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege ter Zakonodaja s področja zdravstva – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

28/10/2021

08:00

Lokacija

Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana, predavalnica Urška

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 28.10.2021

8.00 - 8.30

Registracija

8.30 - 8.45

Uvod v seminar Marina Velepič, viš. med. ses.

8.45 - 10.30

Etika v zdravstveni in babiški negi Marina Velepič, viš. med. ses.

10.30 - 10.45

Odmor

10.45 - 11.25

Etična odgovornost mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ. dipl. org., viš. pred.

11.25 - 11.55

Odmor

11.55 - 12.40

Izzivi etike v sodobnem medkulturnem okolju mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ. dipl. org., viš. pred.

12.40 - 12.50

Razprava Marina Velepič, viš. med. ses., Darja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred.

12.50 - 13.05

Odmor

13.05 - 13.45

Etična analiza in etično odločanje Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

13.45 - 14.45

Predstavitev etičnih problemov iz prakse Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org

14.45 - 15.10

Preverjanje znanja

15.10 - 15.20

Evalvacija in zaključek seminarja Marina Velepič, viš. med. ses., Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Petek, 29.10.2021

7.30 - 8.00

Registracija

8.00 - 8.10

Pozdrav in predstavitev programa Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana

8.10 - 10.05

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti mag. Peter Požun, viš. med. teh, univ. dipl. ekon. (UN)

10.05 - 10.15

Odmor

10.15 - 11.15

Pravice pacientov Jožica Trošt Krušec, mag. prava

11.15 - 11.35

Odmor

11.35 - 13.05

Kazenska in odškodninska odgovornost Mitja Kocmut, dipl. iur.

13.05 - 13.10

Odmor

13.10 - 14.40

Delovnopravno področje in preprečevanje nasilja v družini Marko Špoljarič, dipl. iur.

14.40 - 15.10

Preverjanje znanja

15.10 - 15.20

Razprava, zaključek

Splošne informacije

Za člane regijskih strokovnih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev regijskih društev. Kotizacija za nečlane znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.

Izobraževanje na katerega ste prijavljeni dvodnevno in z njim pridobite točke, je vaša prisotnost obvezna oba dneva.

Izobraževanje bo potekalo ob doslednem upoštevanju PCT pogojev, v zaprtih prostorih je obvezno nošenje obraznih mask. V skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV.a. (Ur.l. RS 146/2) smo dolžni preveriti izpolnjevanje PCT pogoja udeležencev. 

Prijava

E – prijavnica za člane Z – Z

E – prijavnica za nečlane Z – Z

Prijava preko elektronske prijavnice do  25. oktobra 2021 oziroma do zasedenosti mest (90).

Prosimo za točnost!

Za koordinacijo izobraževanj s področja etike
Marina Velepič, viš. med. ses.

Za koordinacijo izobraževan j s področja zakonodaje
Mag. Peter Požun, viš. med. teh., univ. dipl. ekon. (UN)

Predsednica DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima, dipl. m. s.