Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege ter zakonodaja s področja zdravstva – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E info@drustvo-med-sester-lj.si
Datum & čas

22/10/2022

08:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Predavalnica Zdravstvenega doma Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje

Poglej na zemljevidu

Sobota,22.10.2022

8.00 - 8.30

Registracija oziroma prijava udeležencev

8.30 - 8.45

Uvod v seminar Marina Velepič, viš. med. ses.

8.45 - 10.30

Etika v zdravstveni in babiški negi Marina Velepič, viš. med. ses.

10.30 - 10.45

Odmor

10.45 - 11.25

Etična odgovornost mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ. dipl. org., viš. pred.

11.25 - 11.55

Odmor

11.55 - 12.40

Izzivi etike v sodobnem medkulturnem okolju mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ. dipl. org., viš. pred.

12.40 - 12.50

Razprava Marina Velepič, viš. med. ses.,Darja Ovijač, viš. med. ses., univ. dipl. org., viš. pred.

12.50 - 13.05

Odmor

13.05 - 13.45

Etična analiza in etično odločanje Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

13.45 - 14.45

Predstavitev etičnih problemov iz prakse Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

14.45 - 15.10

Preverjanje znanja

15.10 - 15.20

Evalvacija in zaključek seminarja Marina Velepič, viš. med. ses., Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Sobota,29.10.2022

7.30 - 8.00

Registracija oziroma prijava udeležencev

8.00 - 8.10

Pozdrav in predstavitev programa Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana

8.10 - 10.05

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti mag. Peter Požun, viš. med. teh, univ. dipl. ekon.(UN)

10.05 - 10.15

Odmor

10.15 - 11.15

Pravice pacientov Jožica Trošt Krušec, mag. prava

11.15 - 11.35

Odmor

11.35 - 13.05

Kazenska in odškodninska odgovornost Mitja Kocmut, dipl. iur.

13.05 - 13.10

Odmor

13.10 - 14.40

Delovnopravno področje in preprečevanje nasilja v družini Marko Špoljarič, dipl. iur.

14.40 - 15.10

Preverjanje znanja

15.10 - 15.20

Razprava, zaključek

Splošne informacije

Za izpolnitev priznanja izobraževanja je potrebna udeležba na obeh dnevih.

Program obveznega izobraževanja po določbah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (UR. l. RS.: 152/20).

Dvodnevno strokovno izobraževanje, poleg vsebin s področja poklicne etike ter pravne ureditve zdravstvene dejavnosti daje udeležencem tudi razširjen nabor informacij iz delovne prakse ter jih aktivno vključuje v obravnavo vsebin izobraževanja.

Vsebine izobraževanja:
− etika in morala v zdravstveni in babiški negi – osnovni pojmi,
− teorije etike v zdravstvu, etična načela, etična odgovornost,
− Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, Kodeks etike za babice Slovenije,
− komunikacija, medpoklicni odnosi, poklicna/profesionalna podoba v zdravstveni in babiški
negi,
− vrednote v zdravstveni in babiški negi, izzivi poklicne etike v posebnih okoljih in etične
dileme, vključno s primeri iz prakse,
− zdravstvena zakonodaja in pravni viri s področja zdravstva,
− poklicne kvalifikacije in poklicne kompetence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege,
strokovna, odškodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev,
− pravice in dolžnosti pacientov ter postopek uveljavljanja njihovih pravic,
− pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti ter pravice in obveznosti
iz delovnega razmerja,
− delovanje zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo nasilja v družini in preprečevanje in obravnava nasilja
na delovnem mestu pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

Kotizacija

Kotizacija za nečlane znaša 120€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca.
Za člane DMSBZT Ljubljana se stroški krijejo iz naslova plačanih članarin – NI KOTIZACIJE.
Člani regijskih strokovnih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% dopusta (plačajo 60,00€ z vključenim DDV).
Ob registraciji na dan seminarja potrebujete člansko izkaznico.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije: info@drustvo-med-sester-lj.si ali 041 754 695 Irma Kiprijanović
Prijave do 15. oktobra 2022 oziroma do zasedenosti mest (50). Prosimo za točnost!

Za koordinacijo izobraževanj s področja etike:
Marina Velepič, viš. med. ses.

Za koordinacijo izobraževanj s področja zakonodaje
Mag. Peter Požun, viš. med. teh., univ. dipl. ekon. (UN)

Podpredsednica društva za izobraževalno, raziskovalno dejavnost in založništvo pri DMSBZT Ljubljana
Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ.dipl.org.

Predsednica DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima, dipl. m. s.