Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege ter zakonodaja s področja zdravstva – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E drustvomedsesljubljana@gmail.com
Datum & čas

30/5/2024

08:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Predavalnica Uradnega lista, Dunajska cesta 167, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 30.5.2024

8.00 - 8.30

Registracija oziroma prijava udeležencev

8.30 - 8.45

Uvod v seminar Marina Velepič, viš. med. ses.

8.45 - 10.30

Etika v zdravstveni in babiški negi Marina Velepič, viš. med. ses.

10.30 - 11.00

Odmor

11.00 - 11.40

Etična odgovornost mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ. dipl. org., viš. pred.

11.40 - 11.55

Odmor

11.55 - 12.40

Izzivi etike v sodobnem medkulturnem okolju mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred.

12.40 - 12.50

Razprava Marina Velepič, viš. med. ses.,Darja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred

12.50 - 13.20

Etična analiza in etično odločanje Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

13.20 - 14.20

Predstavitev in reševanje etičnih problemov Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

14.20 - 14.45

Preverjanje znanja

14.45 - 15.00

Evalvacija in zaključek seminarja 14.45 - 15.00 Evalvacija in zaključek seminarja, Marina Velepič, viš. med. ses., Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Petek, 31.5.2024

7.30 - 8.00

Registracija oziroma prijava udeležencev

8.00 - 8.10

Pozdrav in predstavitev programa Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana

8.10 - 10.05

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti mag. Peter Požun, viš. med. teh, univ. dipl. ekon. (UN)

10.05 - 10.15

Odmor

10.15 - 11.15

Pravice pacientov Jožica Trošt Krušec, mag. prava

11.15 - 11.35

Odmor

11.35 - 13.05

Kazenska in odškodninska odgovornost Mitja Kocmut, dipl. iur.

13.05 - 13.10

Odmor

13.10 - 14.40

Delovnopravno področje in preprečevanje nasilja v družini Marko Špoljarič, dipl. iur.

14.40 - 15.10

Preverjanje znanja

15.10 - 15.20

Razprava in diskusija

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Za preostale člane Zbornice – Zveze (drugih regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, je kotizacija 60€.

Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijava je možna  do 25. maja 2024 oziroma do zasedenosti prostih mest (70).

Dodatne informacije

Dodatne informacije na drustvomedsesljubljana@gmail.com ali na tel. 041 754 695

POSEBNO OBVESTILO: v Uradnem listu RS Ljubljana – ni možno parkiranje!