Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege ter zakonodaja s področja zdravstva – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E drustvomedsesljubljana@gmail.com
Datum & čas

14/3/2024

08:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Predavalnica Uradnega lista, Dunajska cesta 167, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 14.3.2024

8.00 - 8.30

Registracija oziroma prijava udeležencev

8.30 - 8.45

Uvod v seminar Marina Velepič, viš. med. ses.

8.45 - 10.30

Etika v zdravstveni in babiški negi Marina Velepič, viš. med. ses.

10.30 - 11.00

Odmor

11.00 - 11.40

Etična odgovornost mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ. dipl. org., viš. pred.

11.40 - 11.55

Odmor

11.55 - 12.40

Izzivi etike v sodobnem medkulturnem okolju mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred.

12.40 - 12.50

Razprava Marina Velepič, viš. med. ses.,Darja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred

12.50 - 13.20

Etična analiza in etično odločanje Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

13.20 - 14.20

Predstavitev in reševanje etičnih problemov Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

14.20 - 14.45

Preverjanje znanja

14.45 - 15.00

Evalvacija in zaključek seminarja 14.45 - 15.00 Evalvacija in zaključek seminarja, Marina Velepič, viš. med. ses., Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Petek, 15.3.2024

7.30 - 8.00

Registracija oziroma prijava udeležencev

8.00 - 8.10

Pozdrav in predstavitev programa Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana

8.10 - 10.05

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti mag. Peter Požun, viš. med. teh, univ. dipl. ekon. (UN)

10.05 - 10.15

Odmor

10.15 - 11.15

Pravice pacientov Jožica Trošt Krušec, mag. prava

11.15 - 11.35

Odmor

11.35 - 13.05

Kazenska in odškodninska odgovornost Mitja Kocmut, dipl. iur.

13.05 - 13.10

Odmor

13.10 - 14.40

Delovnopravno področje in preprečevanje nasilja v družini Marko Špoljarič, dipl. iur.

14.40 - 15.10

Preverjanje znanja

15.10 - 15.20

Razprava in diskusija

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacija se plača po izstavljenem računu.
Za člane Društva MSBZT Ljubljana, ki imajo poravnane članske obveznosti, je izobraževanje BREZPLAČNO. Stroški izobraževanja bodo kriti iz sredstev regijskega društva oziroma iz naslova plačanih članarin.
Za preostale člane Zbornice – Zveze (drugih regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, je kotizacija 60€.

Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijava je možna  do 5. marca 2024 oziroma do zasedenosti prostih mest (70).

Dodatne informacije

Dodatne informacije na drustvomedsesljubljana@gmail.com ali na tel. 041 754 695

POSEBNO OBVESTILO: v Uradnem listu RS Ljubljana – ni možno parkiranje!