Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Datum & čas

26/10/2019

08:00

Lokacija

v predavalnici ZDRAVSTVENEGA DOMA TRBOVLJE, Rudarska cesta 12, Trbovlje

Poglej na zemljevidu

08:00-08:30

Registracija udeležencev

08:30-08:45

Uvod v seminar Marina Velepič, viš. med. ses.

08:45-10:30

Etika v zdravstveni in babiški negi Marina Velepič, viš. med. ses.

10:30-10:45

Odmor

10:45-11:25

Etična odgovornost mag. Darja Ovijač, viš.med.ses., univ.dipl.org., viš. pred

11:25-11:55

Odmor

11:55-12:40

Izzivi etike v sodobnem medkulturnem okolju mag. Darja Ovijač, viš.med.ses., univ.dipl.org., viš. pred

12:40-12:50

Razprava viš. med. ses., Darja Ovij, Marina Velepič, ač, viš.med.ses., univ.dipl.org., viš. pred

12:50-13:05

Odmor

13:05-13:45

Etična analiza in etično odločanje Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

13:45-14:45

Predstavitev etičnih problemov iz prakse Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

14:45-15:00

Evalvacija in zaključek seminarja Marina Velepič, viš. med. ses., Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Splošne informacije

Seminar  je namenjen  medicinskih  sestram, babicam,  zdravstvenim tehnikom  iz različnih področij dela. Program bo izveden v obliki predavanj,  delno z aktiviranjem udeležencev pri predavanjih,  pri  razpravi in skupinsko delo. Število udeležencev je omejeno do 50.  Program izobraževanja je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Programsko/organizacijski odbor: Marina Velepič,  Đurđa Sima, Gordana Lokajner.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izobraževanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijava

Prijava preko elektronske prijavnice (www.drustvo-med-sester-lj.si) (plačnika/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence) 18. 10.  2019, oziroma do zasedenosti mest (50).

Dodatne informacije

Dodatne informacije Irma Kiprijanović na GSM  041 754 695 ali po elektronski pošti irma.kiprijanovic@gmail.com

S seboj prinesite člansko izkaznico. Prosimo za točnost!
Vljudno vabljeni!  

Predsednica DMSZBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, s.r.

Odgovorna za področje etike:
Marina Velepič, s.r.