Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

16/1/2020

08:00

Lokacija

v predavalnici » Uradnega lista, Dunajska cesta 167«, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

08.00 - 08.30

Registracija udeležencev

08.30 - 08.45

Uvod v seminar, Marina Velepič, viš. med. ses.

08.45 - 10.30

Etika v zdravstveni in babiški negi, Marina Velepič, viš. med. ses.

10.30 - 10.45

Odmor

10.45 - 11.25

Etična odgovornost, mag. Darja Ovijač, viš.med.ses., univ.dipl.org., viš. pred.

11.25 - 11.55

Odmor

11.55 - 12.40

Izzivi etike v sodobnem medkulturnem okolju, mag. Darja Ovijač, viš.med.ses., univ.dipl.org., viš. pred.

12.40 - 12.50

Razprava Marina Velepič, viš. med. ses., Darja Ovijač, viš.med.ses., univ.dipl.org., viš. pred

12.50 - 13.05

Odmor

13.05 - 13.45

Etična analiza in etično odločanje, Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

13.45 - 14.45

Predstavitev etičnih problemov iz prakse, Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

14.45 - 15.00

Evalvacija in zaključek seminarja, Marina Velepič, viš. med. ses., Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Več informacij

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

v predavalnici » Uradnega lista, Dunajska cesta 167«, Ljubljana


T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com

Splošne informacije

Seminar  je namenjen  medicinskih  sestram, babicam,  zdravstvenim tehnikom  iz različnih področij dela. Program bo izveden v obliki predavanj,  delno z aktiviranjem udeležencev pri predavanjih,  pri  razpravi in skupinsko delo.
Število udeležencev je omejeno do 45.

Program izobraževanja je v postopku vrednotenja pedagoških in licenčnih točk  pri Zbornici – Zvezi.

Programsko/organizacijski odbor: Marina Velepič,  Đurđa Sima, Gordana Lokajner.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izobraževanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijava

Prijava preko elektronske prijavnice (www.drustvo-med-sester-lj.si) (plačnika/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence) 10. 01.  2020, oziroma do zasedenosti mest (45).

S seboj prinesite člansko izkaznico. Prosimo za točnost!

Vljudno vabljeni!

Odgovorna za področje etike:
Marina Velepič, s.r.

Predsednica DMSZBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, s.r.