ODPOVED IZOBRAŽEVANJA:Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

E nina.trifoni@gmail.com
Datum & čas

15/2/2020

08:30

Lokacija

v Vurnikovi predavalnici Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Poglej na zemljevidu

8.30 - 9.00

Prihod in registracija udeležencev

9.00 - 9.05

Uvodni pozdrav Alenka Bijol predsednica Društva MSBZT Gorenjske

9.05 -10.30

Etika v zdravstveni in babiški negi Darinka Klemenc

10.30 - 11.00

Odmor

11.00 - 12.30

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti Tina Zalokar

12.30 - 13.00

Odmor

13.00 - 13.45

Delovno pravno področje Tina Zalokar

13.45 - 14.30

Etične dileme in kodeks etike Darinka Klemenc

14.30

Zaključek, sklepne misli in potrditev potrdil

Splošne informacije

Žal vas obveščamo, da izobraževanje odpade. Nov termin bo objavljen na spletni strani https://www.zbornica-zveza.si/.

Hvala za razumevanje.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev.

Prijava

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze (E – prijavnica).

Dodatne informacije

nina.trifoni@gmail.com

Vljudno vabljeni.

Alenka Bijol
predsednica DMSBZT Gorenjske