POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE: MODUL LICENCA

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

E nina.trifoni@gmail.com
Datum & čas

17/12/2020

13:45

Lokacija

E-izobraževanje

13.45 - 14.00

Uvodni pozdrav Alenka Bijol predsednica Društva MSBZT Gorenjske

14.05 -15.30

ETIKA V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI DARINKA KLEMENC

15.30 - 16.00

Odmor

16.00 - 17.30

PRAVNA UREDITEV ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI TINA ZALOKAR

17.30 - 18.00

Odmor

18.00 - 18.45

DELOVNO PRAVNO PODROČJE TINA ZALOKAR

18.45 - 19.30

ETIČNE DILEME IN KODEKS ETIKE DARINKA KLEMENC

19.30

Zaključek, sklepne misli in potrditev potrdil

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev. Za člane DMSBZT Gorenjske je omenjeno izobraževanje brezplačno.

Zaradi preprečitve širjenja okužb s koronavirusom veljajo začasni ukrepi in omejitve zbiranja ljudi. S tem zagotavljamo varnost državljanov in izboljšujemo epidemiološko situacijo v Sloveniji. Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Prijava

V četrtek 17.12.2020 tekom dneva vam bomo na e-naslov poslali spletno povezavo do izobraževanja.

Poimenske prijave pišite na naslov: nina.trifoni@gmail.com

Dodatne informacije

Dodatne informacije na naslov: bijol.alenka@gmail.com ali nina.trifoni@gmail.com