Poglobitev znanj o boleznih hematološkega izvora

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji

E bostjanjovan@gmail.com
Datum & čas

15/10/2021

07:30

Lokacija

Spletno okolje GoToWebinar

7.30 - 8.15

Registracija udeležencev

8.15 - 8.30

Otvoritev srečanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji s pozdravnim nagovorom Boštjan Jovan

8.30 - 9.00

Obvladovanje anemije pri odraslem Irena Preložnik Zupan

9.00 - 9.30

Trombocitopenija in pasti, ki jih prinaša Marjan Marič

9.30 - 10.00

Neutropenija in izzivi današnjega »nevarnega sveta« Radojka Dokić

10.00 - 10.30

Kvaliteta življenja hemofilikov v današnjem času Tina Sobotič

10.30 - 11.00

Diseminirani plazmocitom, pogosto prezrta bolezen Petra Kraner

11.00 - 12.00

Odmor in kosilo

12.00 - 12.30

Anemija pri otrocih Tehvida Ponjevič in Klavdija Rauter

12.30 - 13.00

Varno otroštvo z nizkim številom trombocitov Tadeja Palčič in Mihaela Kores

13.00 - 13.30

Izvenbolnišnično obvladovanje anemije

13.30 - 14.00

Ali je neutropenična dieta še potrebna? Karmen Grašič Lunar

14.00

Razprava in zaključek srečanja

Splošne informacije

Izobraževanje bo potekalo v spletnem okolju GoToWebinar.

V četrtek 14. 10. 2021, vam bomo poslali spletno povezavo do izobraževanja. Prosimo vas, da za vsakega prijavljenega udeleženca izobraževanja navedete njegov osebni e-naslov, na katerega jim bomo poslali povezavo do izobraževanja.

Kotizacije ni.

Prijava

E – prijavnica za člane Z – Z

E – prijavnica za nečlane Z – Z

Prijavite se lahko tudi po e-pošti bostjanjovan@gmail.com

Boštjan Jovan
Predsednik sekcije MS in ZT v hematologiji.