Poenotimo reprocesiranje na vseh nivojih zdravstvenega varstva

Organizator

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji

T 041 459 433 E natasa.piletic@siol.net
Datum & čas

9/6/2022

08:00

Lokacija

Hotel Rogla

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 9.6.2022

8.00 - 9.00

Registracija udeležencev

I. SKLOP Moderator: Tanja Pristavec, Nataša Piletič

9.00 - 9.15

Otvoritev strokovnega srečanja in uvodni nagovori

9.15 - 9.35

Negativne posledice covid-19 bolezni na obvladovanje bolnišničnih okužb Tanja Pristavec, SB Jesenice

9.35 - 10.20

Važnost validacije potrošnega materiala Tamara Radić, MD, EMBA

10.20 - 10.40

Direktiva MDR Tone Lovšin, Trokar

10.40 - 11.00

Razprava

11.00 - 11.20

Odmor

II. SKLOP Moderator: Mateja Kugonič

11.45 - 12.05

Biološke kontrole – novosti 3M

12.05 - 12.25

Varno rokovanje in shranjevanje pralno dezinfekcijskih sredstev Aleš Krajšek, SB Novo mesto

12.25 - 12.45

Razkužila in vrste razkužil ter centralizirana priprava razkužil v lekarni Simona Mitrovič, UKC Ljubljana

12.45 - 12.55

Razprava

12.55 - 14.20

Odmor za kosilo

III. SKLOP Moderator: Tina Kadunc

14.20 - 14.40

Predstavitev centralne sterilizacije v SB Slovenj Gradec Tomaž Pečolar, SB Slovenj Gradec

14.40 - 15.00

Vpliv sestave materiala povoja na postopek sterilizacije Nives Arh, Simps´s

15.00 - 15.20

Ročno premeščanje bremen v sterilizaciji

15.20 - 15.40

Posodobitev opreme in procesov dela v sterilizaciji SB Celje Mateja Kugonič, SB Celje

15.40 - 16.00

Razprava

16.00 - 16.20

Odmor

IV. SKLOP Moderator: Edija Bavdaž

16.20 - 16.40

Pojavnost nečistoče kirurških instrumentov po reprocesiranju Erika Pungerčar, Janja Curk, OB Valdoltra

16.40 - 17.00

Vpliv delovnih pogojev na medosebne odnose zaposlenih v enotah sterilizacije Nataša Piletič, SB Novo mesto

17.00 - 17.30

Razprava in zaključek prvega dne strokovnega srečanja

19.30

Skupna večerja

Petek, 10.6.2022

8.00 - 9.00

Registracija udeležencev

V. SKLOP Moderator: Simona Pervinšek

9.00 - 9.20

20 let plazma sterilizacije v Splošni bolnišnici Celje Mateja Kugonič, SB Celje

9.20 - 9.40

Ali pravilno izbirate sredstva za razkuževanje površin? Jasmina Murovec, PAUL HARTMANN Adriatic d. o. o.

9.40 - 10.00

Nadzor nad čiščenjem površin Tanja Štraus, UKC Ljubljana

10.00 - 10.20

Dokazovanje učinkovitosti razkužil: pregled in novosti na področju EN standardov dr. Mateja Hočevar, KIMI

10.20 - 10.40

Razprava

10.40 - 11.00

Odmor

VI. SKLOP Moderator: Blanka Gradišek Muzga

11.00 - 11.20

S kakšnimi orodji lahko zagotovimo skladnost z zahtevami nove evropske uredbe o medicinskih pripomočkih EU2017/745 Peter Kozin, Sankom

11.20 - 11.40

Sterilizacijski postopki na primarnem nivoju - primerjava med javnimi in zasebnimi zdravstvenimi ustanovami Tina Kadunc, zasebna zobozdravstvena ordinacija

11.40 - 12.00

Nacionalni protokoli in dokumentiranje Simona Pervinšek, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji

12.00 - 12.20

Razprava

12.20

Zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Kotizacija z DDV znaša 320 € za 2 dni, 190 € za 1 dan. Članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust.

Kotizacijo poravnate na transakcijski račun NLB, Tavčarjeva 7, LJ – ZZBNS – ZDMSBZTS: št. 02015-0258761480, sklic na številko 0222-09062022 s pripisom Za Sekcijo MS in ZT v sterilizaciji.

Aktivni udeleženci kotizacije ne plačajo.

Ob registraciji člani Zbornice – Zveze potrebujete člansko izkaznico Zbornice – Zveze.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Programsko organizacijski odbor: Nataša Piletič, Tanja Pristavec, Edija Bavdaž, Tina Kadunc, Simona Pervinšek, Blanka Gradišek Muzga, Mateja Kugonič.

Dodatne informacije lahko pridobite pri Nataši Piletič, 041 459 433, e-naslov natasa.piletic@siol.net.

Rezervacija prenočišč na e-naslov: booking@unitur.eu ali po telefonu na št: 03 75 75 147

Veselimo se srečanja!
Programsko – organizacijski odbor