PODOBA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER OSKRBE V SODOBNEM ČASU

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

E irena.sumak@gmail.com
Datum & čas

11/3/2021

17:00

Lokacija

v spletnem okolju Google meet.

16.30 - 17.00

Registracija udeležencev preko platforme Google meet

17.00 - 17. 45

Podoba izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter oskrbe mag. Darja Ovijač

17. 45 - 18. 20

Podoba izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter oskrbe – higienski vidik Mojca Tomažič, dipl. m. s., spec. mng.

18.20 - 18. 40

Podoba izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter oskrbe - pogledi šolstva Irena Šumak, mag. zdr. nege

18. 40 - 19. 00

Razprava in zaključek

Splošne informacije

Kotizacija

Kotizacija  z vštetim DDV je za vse udeležence enaka in znaša 30 eur. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480, sklic na številko 0203-11032021. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.


Za člane Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev Zbornice – Zveze oziroma iz naslova plačanih članarin.


Prijave

Obvezna je e – prijava. Na izobraževanje se prijavite preko E-prijavnice  na spletni strani Zbornice – Zveze www.zbornica-zveza.si  oziroma preko https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/.

Dostop do spletne platforme Google meet boste dobili en dan pred dogodkom.