Pnevmokokne okužbe in gripa – promocija preventive v ambulanti družinske medicine

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini

T 031-866-232 E barbara.bukovnik@gmail.com
Datum & čas

2/3/2023

08:00

Lokacija

Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana, Bratislavska cesta 8, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.00 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.10

Pozdravni nagovor Barbara Bukovnik

9.10 - 9.30

Epidemiologija pnevmokoknih okužb pri odraslih Nadja Šinkovec

9.30 - 9.50

Pnevmokokna pljučnica in njeni zapleti Katarina Osolnik

9.50 - 10.10

Potek pnevmokoknih okužb in možni zapleti s hospitalizacijami Tatjana Lejko Zupanc

10.10 - 10.25

Razprava

10.25 - 11.00

Odmor

11.00 - 11.20

Nov program cepljenja proti pnevmokoknim okužbam - Kaj prinaša? Nadja Šinkovec

11.20 - 11.40

e-RCO, nekaj uporabnih nasvetov in kaj smo z uvedbo pridobili? Veronika Učakar

11.40 - 12.00

Cepljenje proti gripi Alenka Trop Skaza

12.00 - 12.15

Razprava

12.15 - 13.20

Kosilo

13.20 - 14.00

Predstavitev cepilnih centrov - Jesenice, Celje, Ljubljana, Kranj Urška Sedlar, Suzana Drame, Urška Ivanc, Barbara Bukovnik

14.00 - 14.20

Razprava – izmenjava izkušenj

14.20 - 14.45

Aktualni dogodki v ADM Barbara Bukovnik

14.45 - 14.50

Zaključek srečanja

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen zdravstvenim delavcem, ki potrebujejo znanja za izvajanje zdravstvene vzgoje in preventivne dejavnosti pri svojem strokovnem delu.

Cilji izobraževanja:
• nadgraditev znanja o preventivnih ukrepih proti virusnim in pnevmokoknim okužbam
• nadgraditev splošnih znanj o pnevmokoknih okužbah
• spoznavanje primerov dobre prakse in izmenjava izkušenj

Udeležba se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Izobraževanje je v postopku licenčnega vrednotenja pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0210 – 02032023. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E – prijava za člane Z – Z

E – prijava za nečlane Z – Z

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence. Število udeležencev je omejeno na 100.

Dodatne informacije

Po telefonu 031-866-232 ali preko maila barbara.bukovnik@gmail.com

Vljudno vabljeni!