Pisna poslovna komunikacija

Organizator

Elite izobraževanje, d. o. o.

T 041 706 615 E elite.klara@siol.net
Datum & čas

13/2/2020

00:00

Lokacija

Čopova rojstna hiša v Žirovnici

Poglej na zemljevidu

Splošne informacije

Način dela
• Izobraževalno druženje je zasnovano kot kombinacija teorije in prakse.
Teoretičnim razlagam sledijo razlage s primeri, vaje in analiza. Nekaj časa namenimo tudi skupinski (po želji tudi individualni)
diskusiji o najpogostejših napakah in dilemah.

Iz vsebine delavnice:
• splošne značilnosti pisnega sporočanja,
• pravopisne in slovnične značilnosti (velika in mala začetnica, ločila, pisanje skupaj/narazen/z vezajem, prevzete besede in besedne zveze, sklanjanje…),
• jezikovni bonton (nagovarjanje, vikanje/tikanje, podpisi, žigosanje …),
• slogovna in skladenjska pravila,
• najpogostejše jezikovne zadrege (nekatere tujke, sklanjanje kratičnih poimenovanj, raba velike začetnice v različnih jezikovnih situacijah),
• netiketa (bonton in pravila v elektronskem sporazumevanju),
• jezikovne posebnosti in namigi glede na ciljno skupino udeležencev.

Voditeljica: Irena Potočar Papež
Cena delavnice: je 170 evrov + 22 % DDV in vključuje poleg dejavnega izobraževanja še pisne izročke, napitek, kosilo, analizo sklepne ankete, potrdilo o udeležbi in voden ogled Prešernove rojstne hiše v Vrbi.

Kotizacijo plačate po opravljeni storitvi na podlagi izstavljenega računa.
Ugodnost: Prijava do 30. januarja 2020 ali vsak naslednji udeleženc iz iste ustanove pomeni 10-odstotni popust.

Dodatne informacije

Klara Ramovš:
041 706 615, elite.klara@siol.net,
spletna stran: elite-izobrazevanje.si

Program