Perkutana endoskopska gastrostoma – PEG, Nazogastrična sonda – NGS

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica

E info@drustvo-mszt-novagorica.si
Datum & čas

4/4/2023

14:00

Lokacija

V prostorih Kinogledališča Tolmin, Mestni trg 5, 5220 Tolmin

Poglej na zemljevidu

14.00 - 14.10

Registracija udeležencev

14.10 - 14.45

Indikacije in kontraindikacije za uvedbo PEG, priprava na vstavitev PEG, zapleti Veronika Koren, dipl. med. sestra

14.45 - 15.20

Oskrba PEG, nega kože, hranjenje Veronika Koren, dipl. med. sestra

15.20 - 15.50

Vstavitev NGS, zapleti Monika Kalin Vodopivec, univ. dipl. org., dipl. med. sestra

15.50 - 16.00

Odmor

16.00 - 16.45

Oskrba NGS, enteralno hranjenje, aplikacija zdravil po NGS Monika Kalin Vodopivec, univ. dipl. org., dipl. med. sestra

16.45 - 17.45

Praktični prikaz (delo v skupinah): Veronika Koren, dipl. med. sestra in Monika Kalin Vodopivec, univ. dipl. org., dipl. med. sestra

- vstavitev in oskrba NGS;

- odstranitev NGS;

- oskrba PEG.

17.45 - 18.30

Razprava in zaključek učne delavnice

Splošne informacije

Udeleženci se seznanijo z aktivnostmi zdravstvene nege pri vstavitvi ter rokovanju z NGS in PEG-om, možnimi  zapleti ter preprečevanjem njihovega nastanka, s pomenom zagotavljanja enteralnega hranjenja ter praktičnim prikazom ustavitve in rokovanja s PEG-om in NGS.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem popoldanskem srečanju znaša 40 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta in kotizacija znaša 20 € (razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice – Zveze in je ovrednoteno z licenčnimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Število udeležencev je omejeno na 20 oseb.

Vljudno vabljeni!