Padci pacientov v zdravstvenih ustanovah

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

E drustvomedsesljubljana@gmail.com
Datum & čas

18/4/2024

15:45

Trajanje: 1 dan
Lokacija

v spletnem okolju

15.45 – 16.00

Prijava v spletno okolje

16.00 – 16.15

Pozdravne besede in predstavitev izvedbe izobraževanja Saša Mohar, dipl.m.s., mag.manag.

16.15 – 16.45

Predstavitev padcev v zdravstvenih ustanovah Svarunja Ferš, viš.med.ses., univ.dipl.org.

16.45 – 17.15

Čas za vaša vprašanja, diskusijo, zaključne besede Saše Mohar, dipl.m.s., mag.manag.

Splošne informacije

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Programsko/organizacijski odbor: Saša Mohar, Đurđa Sima, Gordana Lokajner.
Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Izobraževanje je namenjeno članom DMSBZT Ljubljana.

Prijava

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice ali po e-pošti na spletni strani DMSBZT Ljubljana ali drustvomedsesljubljana@gmail.com do 14. 04. 2024.
Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš elektronski naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni.