Padci pacientov v zdravstvenih ustanovah

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E drustvomedsesljubljana@gmail.com
Datum & čas

18/4/2024

15:45

Lokacija

Online

15.45 - 16.00

Prijava v spletno okolje

16.00 - 16.15

Pozdravne besede in predstavitev izvedbe izobraževanja Saša Mohar, dipl. m. s., mag. manag.

16.15 - 16.45

Predstavitev padcev v zdravstvenih ustanovah Svarunja Ferš, viš. med. ses., univ. dipl. org.

16.45 - 17.15

Čas za vaša vprašanja, diskusijo, zaključne besede Saše Mohar, dipl. m. s., mag. manag.

Splošne informacije

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš elektronski naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Izobraževanje je namenjeno članom DMSBZT Ljubljana.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice ali po e-pošti na spletni strani DMSBZT Ljubljana ali drustvomedsesljubljana@gmail.com do 14. 4. 2024.

Dodatne informacije

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com.