Pacient s srčnim popuščanjem in kardiološko-angiološka obolenja v nosečnosti

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov kardiologiji in angiologiji

E trampytrampi@gmail.com
Datum & čas

2/6/2023

08:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Hotel Šport Otočec, Grajska cesta 2, 8222 Otočec

Poglej na zemljevidu

Petek, 2.6.2023

8.00 - 8.45

Registracija udeležencev

8.45 - 8.50

Pozdravne besede Irena Trampuš, predsednica sekcije

I. SKLOP

Kardiološko-angiološka obolenja v nosečnosti Moderatorici: Anja Novak, Hermina Kastelic

8.50 - 9.15

Prirojene srčne napake in nosečnost dr. Katja Prokšelj, dr. med.

9.15 - 9.35

Venska tromboza in pljučna embolija v nosečnosti ter antikoagulantno zdravljenje Mirjam Gubenšek, dr. med.

9.35 - 9.50

Zdravstvena vzgoja nosečnice pri aplikaciji nizkomolekularnega heparina Anđa Duronjić, dipl. m. s.

9.50 - 10.10

Arterijska hipertenzija v nosečnosti, potek in zdravljenje Nina Božič Ješe, dr. med.

10.10 - 10.30

Nosečnostna sladkorna bolezen Melita Cajhen, prof. zdr. vzg.

10.30 - 10.40

Predavanje sponzorja KRKA d. o. o. Metka Tajnik

10.40

Vprašanja in diskusija

10.40 - 11.00

Odmor, osvežitev

II. SKLOP

Srčno popuščanje Moderatorici: Urška Hvala, Barbara Smogavc

11.00 - 11.20

Kako prepoznamo srčno popuščanje, kakšni so simptomi in zdravljenje Marcel Berro, dr. med.

11.20 - 11.35

Zdravstvena nega in zdravstveno-vzgojno delo pri pacientu s srčnim popuščanjem Nastja Sakelšek, dipl. m. s., Diana Filipič, dipl. m . s

11.35 - 11.50

Vloga MS pri rehabilitaciji pacienta s srčnim popuščanjem Blanka Rajh, dipl. m. s., Anita Vogrinčič Černezel, dipl. m. s.

11.50 - 12.05

Ambulantno vodenje pacientov s srčnim popuščanjem z vključevanjem medicinske sestre Anja Rozman, dipl. m. s.

12.05 - 12.20

Aterosklerotična žilna bolezen in sekundarna preventiva Jerneja Tasič, dr. med.

12.20 - 12.30

Vloga medicinske sestre pri uvajanju naprednih oblik zdravljenja hiperlipidemij Katja Janša Trontelj, dipl. m. s.

12.30 - 12.40

Vprašanja in diskusija

12.40 - 14.00

Odmor za kosilo

III. SKLOP

Komunikacija in reševanje konfliktov Moderatorici: Andreja Bukovšek, Blanka Rajh

14.00 - 16.00

Učinkovita komunikacija in reševanje konfliktov Matej Tušak, univ. dipl. psih.

16.00 - 16.15

Vprašanja in diskusija

17.00 - 20.00

Razvedrilno popoldne (priporočena je športna obutev)

20.00

Večerja

Sobota, 3. 6. 2023

DELAVNICE:

9.00 - 12.00

I. Motnje ritma in posebnosti pri snemanju EKG Drago Satošek, dipl. zn.

9.00 - 12.00

II. Uporaba neinvazivne ventilacije v praksi Lojzka Čuk, dipl. m. s.

9.00 - 12.00

III. Kako napisati strokovni članek? Mateja Bahun, prof. zdr. vzg., mag. zdr. neg., viš. pred.

Splošne informacije

Seminar bo potekal v Hotelu Šport na Otočcu. Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izobraževanje je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

Kotizacija za strokovni seminar znaša 360 € vključno z DDV (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: NLB Ljubljana, Tavčarjeva 7, ZDMSZTS št. 02015-0258761480, sklic na številko 00 0228-02062023, s pripisom za kardiološko sekcijo.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Prijave so možne preko elektronske e – prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze, najkasneje do 31. 5. 2023.

Pri rezervaciji nočitev v hotelu Šport, Otočec, je potrebno navesti, da je rezervacija za namen izobraževanja Kardio-angio sekcije (polpenzion v dvoposteljni sobi: 88,20 EUR/osebo, doplačilo za enoposteljno sobo: 20 EUR, turistična taksa: 2,5 EUR/osebo).
E-pošta: booking@terme-krka.si

Dodatne informacije dobite pri ga. Irena Trampuš, telefon 01 522 85 38, Klinični oddelek za kardiologijo ali na e-naslov: trampytrampi@gmail.com

Programski odbor srečanja: Urška Hvala, Irena Trampuš
Organizacijski odbor srečanja: Tea Lesjak, Irena Trampuš, Urška Hvala

Vljudno vabljeni!