ODPOVEDANO! PACIENT NE GOVORI SLOVENSKO

Organizator

Društvo MSBZT Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

22/10/2020

15:00

Lokacija

v prostorih Srednje zdravstvene šole Ljubljana, Poljanska cesta 61, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

15.00 - 15.15

Registracija udeležencev seminarja

15.15 - 16.00

JEZIK V KLINIČNI PRAKSI red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

• Jezikovni nesporazumi v zdravstvu in kako jih reševati,

• Prednosti kakovostnega sodelovanja zdravstvenega delavca s tolmačem in medkulturnim mediatorjem

16.00 - 16.30

JEZIKOVNI IZZIVI SLOVENSKIH ZDRAVSTVENIH DELAVCEV mag. Marija Milavec Kapun

16.30 - 16.45

PREDSTAVITEV VEČJEZIČNEGA PRIROČNIKA ZA LAŽJE SPORAZUMEVANJE V ZDRAVSTVU mag. Marija Milavec Kapun

16.45 - 17.00

Odmor

17.00 - 18.30

PREDSTAVITEV PRAKTIČNE UPORABE VEČJEZIČNEGA, PRIROČNIKA ZA LAŽJE SPORAZUMEVANJE PRI ZDRAVSTVENI OBRAVNAVI OSEB, KI NE GOVORIJO SLOVENSKEGA JEZIKA red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn, mag. Marija Milavec Kapun

18.30 - 18.30

Diskusija in evalvacija izobraževanja, razdelitev potrdil

Splošne informacije

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Nike Kocijančič Pokorn, Marija Milavec Kapun  in Maja Vidrih.


Prosimo, da se izobraževanja udeležite le, če ste zdravi in pri sebi ne opažate nobenih znakov okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19).


Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacije za člane DMSBZT NI!  

Prijava

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 17.10.2020, do zasedenosti mest.

Število mest je omejeno na 25.

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali  irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni

Koordinatorica kliničnih popoldnevov:                      Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Maja Vidrih                                                                             Đurđa Sima