Ozaveščanje zdravstvenih delavcev o pravilnem premeščanju gibalno oviranih oseb

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

E veronika.vidmar@ir-rs.si
Datum & čas

9/9/2021

07:30

Lokacija

Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča na Linhartovi cesti 51 v Ljubljani

Poglej na zemljevidu

07.30 - 08.30

Registracija udeležencev Moderatorici: Veronika Vidmar in Bojana Hočevar Posavec

08.30 - 08.45

Pozdrav udeležencev strokovnega srečanja

08.45 - 09.10

Varno premeščanje bremen v zdravstveni dejavnosti Metka Teržan dr.med., spec. med. dela prometa in športa, Zdravstveni dom Škofja Loka

09.10 - 09.35

Bolečina v ledvenem predelu pri zaposlenih v zdravstveni negi Romana Petkovšek Gregorin mag. zdr. nege, viš. pred. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije – Soča, Ljubljana

09.35 - 10.00

Ozaveščenost zaposlenih v zdravstveni negi o pravilnem premeščanju bremen v rehabilitaciji Romana Zupan, dipl.m.s. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije – Soča, Ljubljana

10.00 - 10.25

Kako skrbimo za hrbtenico Darja Šoštarič, dipl. fth. Zdravilišče Laško

10.25 - 10.35

Razprava

10.35 - 10.55

Volitve

10.55 - 11.10

Odmor

11.10 - 11.35

Ergonomska načela za varno premeščanje pacientov Petra Grabner, dipl. del. ter., Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije – Soča, Ljubljana

11.35 - 12.00

Učenje presedanja z osebami po amputaciji spodnjega uda Agata Križnar, dipl.del.ter., Tonja Robida, dipl del ter., Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije – Soča, Ljubljana

12.00 - 12.25

Presedanje pacienta po možganski kapi in doseganje kontinence Brigita Mali, dipl.m.s., Natalija Kopitar, dipl.m.s. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije – Soča, Ljubljana

12.25 - 12.50

Varnost in preprečevanje padcev v času hospitalizacije Maja Vrabič, dipl. m. s., Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

12.50 - 13.00

Razprava in sponzorji

13.00 - 14.00

Kosilo

14.00 - 14.25

Učenje vstajanja s tal z vidika delovne terapije Dejana Zajc, dipl.del.ter., spec. PZU, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

14.25 - 14.50

Uspešna terapevtska komunikacija medicinske sestre pri premeščanju bremen v zdravstveni negi Branka Šifer Grobelnik, dipl m.s.

14.50 - 15.15

Načini premeščanja otrok Jožica Poljanšek, dipl.m.s., Marija Pibernik dipl.m.s., Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

15.15 - 15.40

Premeščanje pacientov po možganski kapi v Zdravilišču Laško Klavdija Lah, dipl. med. s, Aleksandra Stojnić, dipl. m. s. Zdravilišče Laško

15.40 - 16.00

Razprava in razglasitev rezultatov volitev

Splošne informacije

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk.

Organizacijsko programski odbor: Veronika Vidmar (veronika.vidmar@hotmail.com), Romana Petkovšek Gregorin (romana.petkovsek@ir-rs.si), Natalija Kopitar (natalija.kopitar@ir-rs.si).

Kotizacija z DDV za celodnevno izobraževanje znaša: za člane Zbornice – Zveze (ki imajo poravnane vse članske obveznosti) 95€, za nečlane pa 190 €. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSZTS, številka: 02015-0258761480, sklic na številko 00 0213-20042017  s pripisom za Sekcijo MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana. V kotizaciji so všteta predavanja, zbornik, pogostitev v odmorih, kosilo in potrdilo o udeležbi.

Prijave

E – prijava za člane

E – prijava za nečlane

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.

Dodatne informacije

Veronika Vidmar (veronika.vidmar@ir-rs.si)
Klavdija Lah (klavdija.lah@thermana.si)
Romana Petkovšek Gregorin (romana.petkovsek@ir-rs.si)
Natalija Kopitar (natalija.kopitar@ir-rs.si)

Podpredsednica Sekcije MS in ZT
v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti
Klavdija Lah