Oskrba rane in stome v patronažnem varstvu

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti

E patronazna.sekcija@gmail.com
Datum & čas

25/10/2023

09:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Terme Zreče - Hotel Vital, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče

Poglej na zemljevidu

Sreda, 25.10.2023

9.00 - 9.10

Otvoritev srečanja

9.10 - 9.20

Pozdrav predsednice Z - Z ga. Monike Ažman

9.20 - 9.35

Oskrba kronične rane – zmote in napake dr. Igor Čuček

9.35 - 10.20

Kakšna je razlika v obravnavi arterijske, venske in arteriovenske razjede in zakaj doc. dr. prim. Tanja Planinšek Ručigaj

10.20 - 10.30

Predstavitev sponzorja

10.30 - 10.50

Društvo za oskrbo ran Slovenije kot pomemben deležnik pri oskrbi pacientov z ranami Nataša Čermelj dipl. m. s.

10.50 - 11.00

Razprava

11.00 - 11.30

Osvežilni odmor

11.30 - 11.50

Kompresijska terapija: zakaj, kdaj, kako? doc. dr. prim. Tanja Planinšek Ručigaj

11.50 - 12.30

Izzivi pri oskrbi stom v domačem okolju Alenka Petek dipl. m. s, ET

12.30 - 12.50

Oskrba dihalne stome Tatjana Vidnjevič dipl. m. s, ET

12.50 - 13.00

Predstavitev sponzorja

13.00 - 13.10

Razprava

13.10 - 14.10

Odmor za kosilo

14.10 - 17.30

DELAVNICE 5 ponovitev vsake delavnice, 30 udeležencev na delavnico

14.10 - 14.50

Uporaba kratkoelastičnih nelepljivih povojev Justina Somrak viš. med. ses.

14.50 - 15.30

Uporaba dolgoelastičnih povojev Nataša Čermelj dipl. m. s

15.30 - 16.10

Oskrba stome Renata Batas dipl. m. s. ET

16.10 - 16.50

Aplikacija klizme v stomo

16.50 - 17.30

Oskrba trahealne stome Vidnjevič Tatjana dipl. m. s ET

19.00

Večerja z glasbo

Četrtek, 26.10.2023

9.00 - 9.20

Preventiva poškodbe zaradi pritiska Tadeja Krišelj dipl. m. s, ET

9.20 - 9.40

Ocena in oskrba poškodbe zaradi pritiska Anita Jelar dipl. m. s, ET

9.40 - 10.00

Oskrba kože z radiodermatitisom Sandra Gole, dipl. m. s.

10.00 - 10.10

Predstavitev sponzorja

10.10 - 10.30

Oskrba maligne rane Andreja Klinc dipl. m. s.

10.30 - 10.50

Oskrba opeklinske rane dr. Nataša Rigler, viš. med. ses., uni. dipl. pedag.

10.50 - 11.00

Predstavitev sponzorja

11.00 - 11.20

Razprava

11.20 - 12.00

Osvežilni odmor

12.00 - 12.20

Toaleta dna rane Saša Kejžar dipl. m. s.

12.20 - 12.50

Pomen prehrane in prehranskih dodatkov pri pacientu s kronično rano

12.50 - 13.00

Predstavitev sponzorja

13.00 - 13.20

Oskrba Diabetičnega stopala Gordana Eler mag. zn.

13.20 - 13.50

Novosti pri zagotavljanju sodobnih oblog glede na sprejete finančne okvire ZZZS mag. Krajnc Andreja dipl. m. s.

13.50 - 14.10

Razprava

14.10 - 14.30

Zaključne misli seminarja

Splošne informacije

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Program je v postopku pridobitve licenčnih točk.

Kotizacija z DDV znaša 360 € ( članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun ZDMSZTS:št. 02015-0258761480, sklic na številko 00 0205-25102023. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Ob registraciji obvezno potrebujete člansko izkaznico.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije so možne po e-pošti patronazna.sekcija@gmail.com