Oskrba poškodovancev v zunajbolnišnični NMP

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu

Datum & čas

23/3/2023

08:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Terme Zreče, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 23.3.2023

8.00 - 8.30

Registracija udeležencev

8.30 - 8.50

Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev

I. SKLOP – PREGLED IN OSKRBA POŠKODOVANCA Moderator: Andrej Šmon, Bojan Lešnik

8.50 - 9.20

Pregled in oskrba poškodovanca v zunajbolnišničnem okolju Anton Posavec, dipl. zn.

9.20 - 9.40

Pregled in oskrba poškodovanca v bolnišničnem okolju Denis Kordež, dipl. zn.

9.40 - 10.00

Šokovna stanja pri poškodovancu Mario Bjelčević, dr. med., spec. urg. med.

10.00 - 10.20

Srčni zastoj pri poškodovancu Jernej Jeromel, mag. zdr. nege

10.20 - 10.30

Vprašanja in diskusija

10.30 - 11.00

Odmor, osvežitev

II. SKLOP – OSKRBA OPEKLIN IN KRVAVITEV Moderator: Peter Černe, Thomas Germ

11.00 - 11.20

Oskrba zunanjh krvavitev v zunajbolnišničnem okolju Zlatko Kvržić, mag. zdr. nege

11.20 - 11.40

Notranja krvavitev in izvedba REBOA – prikaz primera Robert Pogladič, dipl. zn.

11.40 - 12.00

Oskrba opeklin v zunajbolnišničnem okolju Robert Sabol, dipl. zn.

12.00 - 12.20

Nesreča v podjetju Melamin Kočevje – prikaz primera Primož Velikonja, dipl. zn.

12.20 - 12.30

Vprašanja in diskusija

12.30 - 14.00

Odmor za kosilo

III. SKLOP – TERAPIJA PRI POŠKODOVANCU Moderator: Jernej Jeromel, Zoran Petrovič

14.00 - 14.20

Terapija s kisikom in infuzijskimi raztopinami Darko Zabukovšek, mag. zak. in druž. študij

14.20 - 14.40

Protibolečinska terapija Tina Balog Kotnik, dr. med., spec. splošne krg. in spec. urg. med.

14.40 - 15.00

Vazoaktivna terapija Tilen Menart, dipl. zn.

15.00 - 15.20

Terapija s traneksaminsko kislino Urban Pristovnik, dipl. zn.

15.20 - 15.30

Vprašanja in diskusija

15.30 - 16.00

Odmor, osvežitev

IV. SKLOP – IMOBILIZACIJA, PREDAJA IN ZDRAVLJENJE POŠKODOVANCA TER PSIHOLOŠKI VIDIK PO INTERVENCIJI Moderator: Urban Mesec, Peter Černe

16.00 - 16.20

Imobilizacija poškodovanca v zunajbolnišničnem okolju Anton Posavec, dip. zn.

16.20 - 16.40

Predaja poškodovanca v ciljni ustanovi Nejc Krašna, mag. zdr. nege

16.40 - 17.00

Zdravljenje poškodovanca v enoti intenzivne terapije Saša Verdnik, dipl. ms.

17.00 - 17.20

Psihološko-operativni vidik reševalca po zahtevni intervenciji s poškodovancem Darko Zabukovšek, mag. zak. in druž. študij

17.20 - 17.30

Vprašanja in diskusija

20.00

Skupna večerja za vse udeležence strokovnega srečanja

Petek, 24.3.2023

V. SKLOP – PROSTE TEME, PRIKAZI ZANIMIVIH PRIMEROV, PRIKAZI DOBRE PRAKSE – 1. DEL Moderator: Andrej Humar, Andrej Šmon

8.30 - 8.45

Sodelovanje med enoto za PP in zunajbolnišnično NMP – prikaz primera Klemen Dolenc, Andrej Šmon, dipl. zn.

8.45 - 8.00

Srčni zastoj na ostrešju – prikaz primera Primož Krajnc, mag. zdr. nege

9.00 - 9.15

Politravma v gorah ali iz intervencije v intervencijo – prikaz primera Janez Primožič, mag. zdr. nege

9.15 - 9.30

Padec otroka po stopnicah, sum na poškodbo glave in izvedba RSI – prikaz primera Grega Bratkič, dipl. zn.

9.30 - 9.45

Walking dead – prikaz primera Ana Brvar, dipl. m. s.

9.45 - 10.00

Vprašanja in diskusija

10.00 - 10.15

Odmor, osvežitev

VI. SKLOP – PROSTE TEME, PRIKAZI ZANIMIVIH PRIMEROV, PRIKAZI DOBRE PRAKSE – 2. DEL Moderator: Gregor Vidrih, Zoran Petrovič

10.15 - 10.30

Amputacija nog v prometni nesreči – prikaz primera Špela Vidonja, dipl. m. s.

10.30 - 10.45

Oskrba poškodovanca s poškodbo trebuha in spodnjih okončin – prikaz primera Kristjan Bizjak, dipl. zn.

10.45 - 11.00

Poškodba stegnenice s hipotenzijo – prikaz primera Ines Prevec, dipl. m. s.

11.00 - 11.15

Izguba večje količine krvi in nadomeščanje tekočin na terenu – prikaz primera Andreja Prek, mag. zdr. nege

11.15 - 11.30

Poškodba kolesarja z odprtim pnevmotoraksom – prikaz primera Andrej Podlogar, dipl. zn.

11.30 - 11.45

Ikebana – prikaz primera Denis Kordež, dipl. zn.

11.45 - 12.00

Vprašanja in diskusija

12.00 - 13.30

Odmor za kosilo

VII. SKLOP – PRIČAKOVANA REFORMA SISTEMA NMP - VODENA OKROGLA MIZA Moderatorji: Thomas Germ, Bojan Lešnik

13.30 - 15.30

Prihodnost sistema NMP

Teme okrogle mize:

- Specializacija in kompetence v NMP

- Zakaj še ni vsa Slovenija pod DSZ

- Reorganizacija NMP – VUZ na celotnem območju države

- Kdaj in zakaj je potreba po sodobni HNMP

- NMP danes in jutri, kam gremo in kaj nas čaka

16.00

Zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ki bo podelila za program licenčne in pedagoške točke.

Kotizacija in plačilo
Kotizacija z vštetim DDV znaša 360 € (članom Zbornice-Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 180€). V kotizacijo je vštet program predavanj, zbornik predavanj, delovni kosili ter večerja z animacijo in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0219–23032023. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Namestitev
Seminar bo potekal v predavalnicah hotela Atrij v Termah Zreče, Unior d. d. Program Turizem, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče, Slovenija. Rezervacije in informacije: Terme Zreče +386 (0)3 757 61 45, fax: +386 (0)3 576 24 46 ali e-pošta: terme@unitur.eu. Sobe za dogodek z delno rezervacijo so na voljo le do 24. 2. 2023.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji, če ste znesek nakazali na transakcijski račun. Če se niste pravočasno prijavili, potrebujemo ob prijavi ustrezne podatke – davčna številka zavoda, žig in podpis uradne osebe.