Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu

E bojc.lesnik@gmail.com
Datum & čas

2/12/2021

08:00

Lokacija

V hotelu Roškar, Hajdoše 43, Hajdina pri Ptuju

Poglej na zemljevidu

8.00 - 9.00

Registracija udeležencev

I. SKLOP

Odprta dihalna pot: naš cilj Moderator: Damjan Lešnik, mag. zdr. nege

9.00 - 9.20

Oskrba dihalne poti v predbolnišničnem okolju – kaj & zakaj? Vida Vrečar, dr. med., spec. urg. med.

9.20 - 9.40

Začetni ukrepi oskrbe dihalne poti; položaj glave, aspiracija, odstranitev tujka, ustno žrelni tubus. Damjan Lešnik, mag. zdr. nege

9.40 - 10.00

Predihovanje z masko in dihalnim balonom ter vstavitev i-gela. Bojan Lešnik, mag. zdr. nege

10.00 - 10.20

RSI; kaj, zakaj in kako lahko zdravstveni reševalec najbolje pomaga? Vesna Borovnik Lesjak, dr. med., spec. urg. med.

10.20 - 10.30

Vprašanja in diskusija

10.30 - 10.50

Odmor, osvežitev

II. SKLOP

Umetna ventilacija Moderator: Matej Mažič, dipl. zn.

10.50 - 11.10

Ko se zaplete; težavna dihalna pot Matej Mažič, dipl. zn.

11.10 - 11.40

Ko gre po načrtih; priklop na ventilator, začetne nastavitve & monitoring intubiranega bolnika Vida Vrečar, dr. med., spec. urg. med.

11.40 - 11.50

Posebnosti oskrbe dihalne poti pri otroku Matej Mažič, dipl. zn.

11.50 - 12.00

NIV (Neinvazivna ventilacija) Bojan Lešnik, mag. zdr. nege

12.00 - 12.20

Vprašanja in diskusija

12.20 - 13.00

Odmor za kosilo

III. SKLOP

Delavnice iz oskrbe dihalne poti

13.00 - 16.15

Udeleženci se menjajo na delavnicah, posamezna delavnica traja 45 minut

Delavnica A Delavnica B Delavnica C Delavnica D
Osnovni
postopki
Dodatni
postopki
RSI in priklop
na ventilator
Dihalna pot
pri otroku
UČILNICA 3 UČILNICA 2 UČILNICA 1 PREDAVALNICA
13.00 – 13.45 Skupina I Skupina II Skupina III Skupina IV
13.50 – 14.35 Skupina IV Skupina I Skupina II Skupina III
14.40 – 15.25 Skupina III Skupina IV Skupina I Skupina II
15.30 – 16.15 Skupina II Skupina III Skupina IV Skupina I

Delavnice
A    Osnovni postopki oskrbe dihalne poti (B. Lešnik)
   Dodatni postopki oskrbe dihalne poti (V. Borovnik Lesjak,  D. Lešnik)
   RSI in priklop na ventilator (V. Vrečar)
D    Dihalna pot pri otroku (M. Mažič)

16.20 - 17.00

Preverjanje znanja udeležencev Matej Mažič, dipl.zn., Bojan Lešnik, mag. zdr. nege

17.00 - 17.20

Higiensko vzdrževanje pripomočkov za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo Damjan Lešnik, mag. zdr. nege

17.20 - 17.30

Vprašanja in diskusija

17.30

Zaključne misli seminarja (podelitev potrdil) Matej Mažič, dipl. zn.

17.45

Zaključek seminarja

Splošne informacije

Kotizacija z  vštetim DDV znaša 190 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 95 €). V kotizacijo je vštet recenziran zbornik predavanj v torbici seminarja, kosilo in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0219–02122021. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Za udeležence seminarja velja pogoj PCT, ki ga naj vsak udeleženec pokaže ob registraciji na dan dogodka.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji, če ste znesek nakazali na transakcijski račun. Če se niste pravočasno prijavili, potrebujete tudi pisno prijavo z ustreznimi podatki – davčna številka plačnika, žig in podpis uradne osebe.

 Število udeležencev je omejeno na največ 40.

Dodatne informacije

  • Strokovno srečanje poteka v obliki delavnic.
  • Število udeležencev je omejeno na največ 40.
  • Udeleženci so ob registraciji razdeljeni na štiri skupine.
  • Predavanja so skupna za vse udeležence.
  • Na delavnicah dela vsaka skupina posebej.
  • Preverjanje znanja je teoretično.

Programski odbor: Gregor Prosen, Matej Mažič, Vesna Borovnik Lesjak

Organizacijski odbor: Bojan Lešnik, Damjan Lešnik, Vida Vrečar

Vljudno vabljeni!