Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v predbolnišničnem okolju

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu

E bojc.lesnik@gmail.com
Datum & čas

14/4/2022

08:00

Lokacija

Hotel Roškar, Hajdoše 43, 2288 Hajdina

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.30

Registracija udeležencev

I. SKLOP

Odprta dihalna pot: naš cilj Moderator: Damjan Lešnik, mag. zdr. nege

8.30 - 8.50

Oskrba dihalne poti v predbolnišničnem okolju – kaj & zakaj? Vida Vrečar, dr. med., spec. urg. med.

8.50 - 9.10

Začetni ukrepi oskrbe dihalne poti; položaj glave, aspiracija, odstranitev tujka, ustno žrelni tubus Damjan Lešnik, mag. zdr. nege

9.10 - 9.30

Predihovanje z masko in dihalnim balonom ter vstavitev iGela-a Bojan Lešnik, mag. zdr. nege

9.30 - 9.50

RSI; kaj, zakaj in kako lahko zdravstveni reševalec najbolje pomaga? Vesna Borovnik Lesjak, dr. med., spec. urg. med.

9.50 - 10.00

Vprašanja in diskusija

10.00 - 10.20

Odmor, osvežitev

II. SKLOP

Umetna ventilacija Moderator: Matej Mažič, mag. zdr. nege

10.20 - 10.40

Ko se zaplete; težavna dihalna pot Matej Mažič, mag. zdr. nege

10.40 - 11.10

Ko gre po načrtih; priklop na ventilator, začetne nastavitve & monitoring intubiranega bolnika Vida Vrečar, dr. med., spec. urg. med.

11.10 - 11.30

Posebnosti oskrbe dihalne poti pri otroku Matej Mažič, mag. zdr. nege

11.30 - 11.40

NIV (Neinvazivna ventilacija) Bojan Lešnik, mag. zdr. nege

11.40 - 11.50

Vprašanja in diskusija

11.50 - 13.00

Odmor za kosilo

III. SKLOP

Delavnice iz oskrbe dihalne poti

13.00 - 16.15

Udeleženci se menjajo na delavnicah posamezna delavnica traja 45 minut

Delavnica A Delavnica B Delavnica C Delavnica D
Osnovni
postopki
Dodatni
postopki
RSI in priklop
na ventilator
Dihalna pot
pri otroku
UČILNICA 3 UČILNICA 2 UČILNICA 1 PREDAVALNICA
13.00 – 13.45 Skupina I Skupina II Skupina III Skupina IV
13.50 – 14.35 Skupina IV Skupina I Skupina II Skupina III
14.40 – 15.25 Skupina III Skupina IV Skupina I Skupina II
15.30 – 16.15 Skupina II Skupina III Skupina IV Skupina I

Delavnice
A    Osnovni postopki oskrbe dihalne poti (B. Lešnik)
   Dodatni postopki oskrbe dihalne poti (V. Borovnik Lesjak,  D. Lešnik)
   RSI in priklop na ventilator (V. Vrečar)
D    Dihalna pot pri otroku (M. Mažič)

16.20 - 17.00

Preverjanje znanja udeležencev Matej Mažič, mag. zdr. nege, Bojan Lešnik, mag. zdr. nege

17.00 - 17.20

Higiensko vzdrževanje pripomočkov za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo Damjan Lešnik, mag. zdr. nege

17.20 - 17.30

Vprašanja in diskusija

17.30

Zaključne misli seminarja (podelitev potrdil) Matej Mažič, mag. zdr. nege, Bojan Lešnik, mag. zdr. nege, Damjan Lešnik, mag. zdr. nege

Splošne informacije

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Program seminarja je vpisan v registre strokovnega izpopolnjevanja pri Zbornici – Zvezi. Komisija za oceno ustreznosti programov strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi je izdala sklep 2021-0501-0501 in priznala udeležencem 10 licenčnih točk za udeležbo na delavnici.

Kotizacija in plačilo
Kotizacija z vštetim DDV znaša 190 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 95 €). V kotizacijo je vštet recenziran zbornik predavanj v torbici seminarja, kosilo in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0219–14042022. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E – prijava za člane Z – Z

E – prijava za člane Z – Z

Na seminar se lahko prijavite tudi po elektronski pošti bojc.lesnik@gmail.com.

Ob prijavi na seminar obvezno posredujte tudi elektronski naslov udeležencev, da jim bomo lahko predčasno posredovali gradivo. Če se boste prijavili preko portala članov, preverite svoje kontaktne podatke pred potrditvijo prijave.

Dodatne informacije

V zvezi z obvladovanjem okužb s Covid 19, za udeležence seminarja veljajo pravila NIJZ na dan dogodka.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji, če ste znesek nakazali na transakcijski račun. Če se niste pravočasno prijavili, potrebujete tudi pisno prijavo z ustreznimi podatki – davčna številka plačnika, žig in podpis uradne osebe.

Število udeležencev je omejeno na največ 40.

Vljudno vabljeni!

PROGRAMSKI ODBOR
Gregor Prosen – predsednik
Matej Mažič
Vesna Borovnik Lesjak

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Bojan Lešnik – predsednik
Damjan Lešnik
Vida Vrečar