Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v predbolnišničnem okolju

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu

E bojc.lesnik@gmail.com
Datum & čas

15/2/2024

08:00

Lokacija

Hotel Roškar, Hajdoše 43, Hajdina pri Ptuju

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.30

Registracija udeležencev

I. SKLOP – Odprta dihalna pot: naš cilj Moderator: Damjan Lešnik, mag. zdr. nege

8.30 - 8.50

Oskrba dihalne poti v predbolnišničnem okolju – kaj & zakaj? Vida Vrečar, dr. med., spec. urg. med.

8.50 - 9.10

Začetni ukrepi oskrbe dihalne poti; položaj glave, aspiracija, odstranitev tujka, ustno žrelni tubus Damjan Lešnik, mag. zdr. nege

9.10 - 9.30

Predihovanje z masko in dihalnim balonom ter vstavitev iGela-a Bojan Lešnik, mag. zdr. nege

9.30 - 9.50

RSI; kaj, zakaj in kako lahko zdravstveni reševalec najbolje pomaga? Vesna Borovnik Lesjak, dr. med., spec. urg. med.

9.50 - 10.00

Vprašanja in diskusija

10.00 - 10.20

Odmor, osvežitev

II. SKLOP – umetna ventilacija Moderator: Matej Mažič, mag. zdr. nege

10.20 - 10.40

Ko se zaplete; težavna dihalna pot Matej Mažič, mag. zdr. nege

10.40 - 11.10

Ko gre po načrtih; priklop na ventilator, začetne nastavitve & monitoring intubiranega bolnika Vida Vrečar, dr. med., spec. urg. med.

11.10 - 11.30

Posebnosti oskrbe dihalne poti pri otroku Matej Mažič, mag. zdr. nege

11.30 - 11.40

NIV (Neinvazivna ventilacija) Bojan Lešnik, mag. zdr. nege

11.40 - 11.50

Vprašanja in diskusija

11.50 - 13.00

Odmor za kosilo

III. SKLOP – delavnice iz oskrbe dihalne poti

13.00 - 16.15

Udeleženci se menjajo na delavnicah, posamezna delavnica traja 45 minut

Delavnice

A: Osnovni postopki oskrbe dihalne poti B. Lešnik

B: RSI in priklop na ventilator V. Vrečar

C: Dodatni postopki oskrbe dihalne poti V. Borovnik Lesjak, D. Lešnik

D: Dihalna pot pri otroku M. Mažič

16.20 - 17.00

Preverjanje znanja udeležencev Matej Mažič, mag. zdr. nege, Bojan Lešnik, mag. zdr. nege

17.00 - 17.20

Higiensko vzdrževanje pripomočkov za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo Damjan Lešnik, mag. zdr. nege

17.20 - 17.30

Vprašanja in diskusija

17.30

Zaključne misli seminarja (podelitev potrdil)

17.45

Zaključek seminarja

Splošne informacije

  • Strokovno srečanje poteka v obliki delavnic.
  • Število udeležencev je omejeno na največ 40.
  • Udeleženci so ob registraciji razdeljeni na štiri skupine.
  • Predavanja so skupna za vse udeležence.
  • Na delavnicah dela vsaka skupina posebej.
  • Preverjanje znanja je teoretično.

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze. Komisija za oceno ustreznosti programov strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi je izdala sklep 2023-1169-1169 in priznala udeležencem 10 licenčnih tok za udeležbo na delavnici.

Kotizacija in plačilo

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €). V kotizacijo je vštet recenziran zbornik predavanj v torbici seminarja, kosilo in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0219–15022024. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Na seminar se lahko prijavite tudi po elektronski pošti bojc.lesnik@gmail.com

Ob prijavi na seminar obvezno posredujte tudi elektronski naslov udeležencev, da jim bomo lahko predčasno posredovali gradivo. Če se boste prijavili preko portala članov, preverite svoje kontaktne podatke pred potrditvijo prijave.

Dodatne informacije

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji, če ste znesek nakazali na transakcijski račun. Če se niste pravočasno prijavili, potrebujete tudi pisno prijavo z ustreznimi podatki – davčna številka plačnika, žig in podpis uradne osebe.

Število udeležencev je omejeno na največ 40.