Oskrba bolnikov s kamni v sečilih

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

Datum & čas

20/10/2021

16:00

Lokacija

E-izobraževanje

16.00

Registracija Rok Kovačič

16.05 - 17.15

Nastajanje ledvičnih kamnov

17.15 - 17.30

Razreševanje obstrukcije v urotraktu

17.30 - 18.30

Perkutana neftostomija

18.30 - 19.30

Razbijanje ledvičnih kamnov

19.30 - 19.45

Znotraj bolnišnična oskrba bolnika, preventiva nastajanja ledvičnih kamnov

19.45 - 21.00

Razprava in sklepne misli ob zaključku in zaključek predavanja

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15 eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze.

Prijava

Prijavite se na portal za prijave Zbornice Zveze, kamor vpišete mail, da  vam bomo lahko poslali povezavo za predavanje.

Vljudno vabljeni!

Predsednica DMSBZT
Kordiš Tomica