Opolnomočenje medicinskih sester pri delu z doječimi materami

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji

E sekcija-pediatrija@zbornica-zveza.si
Datum & čas

15/2/2024

15:30

Lokacija

Spletni seminar

15.30 - 15.45

Prijava

15.45 - 15.55

Uvodni pozdrav

15.55 - 16.40

Pomen dojenja za zdravje otrok in mater viš. pred. Cvetka Skale, dipl. m. s., univ. dipl.org., IBCLC

16.40 - 17.25

Vzpostavljanje in vzdrževanje laktacije pred. Renata Vettorazzi, dipl. m. s., univ.dipl.org., IBCLC

17.25 - 17.45

Predstavitev mlečne banke Marta Borštnar, dipl. m. s., IBCLC

17.45 - 18.45

Dojenje bolnih otrok Prim. Andreja Tekauc Golob, dr. med., spec. ped., IBCLC

18.45 - 19.30

Komunikacijska podpora doječim materam viš. pred. Tita Stanek Zidarič, dipl. bab., MSc, IBCLC

19.30 - 19.45

Zaključek srečanja

Splošne informacije

Cilj in namen strokovnega srečanja: strokovno srečanje je namenjeno pridobitvi novih strokovnih vsebin za opolnomočenje medicinskih sester pri delu z doječimi materami.
Strokovno srečanje bo licenčno vrednoteno tudi s točkami CERP.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €).

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 002015-0258761480, sklic na številko 00 0209-15022024 ali jo poravnate po izstavljenem računu, s pripisom »za Sekcijo MS in ZT v pediatriji«.

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije lahko pišete na sekcija-pediatrija@zbornica-zveza.si