ODPOVEDANO! Opolnomočen pljučni bolnik

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

T 040 558 820 E marusy.ahacic@gmail.com
Datum & čas

13/3/2020

00:00

Lokacija

Novo mesto

Izobraževanje je zaradi širitve koronavirusa ODPOVEDANO. Novi datum izobraževanja bo objavljen na spletni strani.

Petek, 13.03.2020

08.30 - 09.00

Registracija udeležencev

09.00 - 09.10

Pozdravne besede

09.10 - 09.40

Rak pljuč I. Rozman Sinur

09.40 - 10.10

Diagnostika pri karcinomu pljuč Ž. Piletič

10.10 - 10.30

Zdravstvena nega in rehabilitacija s pljučnim rakom T. Žagar

10.30 - 10.50

Obravnava pacienta z pljučnim rakom v negovalni enoti SB NM B. Muhič

10.50 - 11.00

Razprava

11.20 - 11.30

Satelit

11.30 - 11.50

Odmor

11.50 - 12.10

Zgodnje odkrivanje in dejavniki tveganja pri raku pljuč B. Cetina

12.10 - 12.30

Kajenje in vpliv okolja pri raku pljuč L. Aščič

12.30 - 12.50

Kajenje pri pacientih s pljučnim rakom U. Stanonik

12.50 - 12.55

Razprava

12.55 - 13.05

Satelit

13.05 - 14.05

Kosilo

14.05 - 14.25

Sprejem in obravnava pacienta z rakom pljuč v DSO M. Jerič

14.25 - 14.45

Zdravstvena nega pacienta s torakalno drenažo E. Markič

14.45 - 14.50

Razprava

RAZDELITEV PO SKUPINAH, vsaka skupina se udeleži vseh delavnic

14.50 - 15.10

DELAVNICA Plevralna punkcija z manometrijo N. Grahovec

15.10 - 15.30

DELAVNICA PORT I. Kržišnik

15.30 -1 5.50

DELAVNICA Rokovanje s torakalno drenažo E. Markič

19.00

večerja

Sobota, 14.03.2020

09.00 - 09.20

Opolnomočenje pljučnega bolnika L. Madjar

09.20 - 9.40

Prilagajanje inhalacijskih zdravil v času hospitalizacije M. Jošt

09.40 - 10.00

Pljučni bolnik z gripo E. Bučan

10.00 - 10.20

Cepljenje proti gripi M. Novak

10.20 - 10.40

Vpliv sežiganja odpadkov na zdravje L. Aščič

10.40 - 10:50

Razprava

10.50

ZAKLJUČNE MISLI IN PODELITEV POTRDIL

Splošne informacije

Seminar je v postopku pridobitve licenčnih točk pri Zbornici/Zvezi.

Kotizacija za udeležbo na dvodnevnem strokovnem srečanju znaša 320 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca, za enodnevni obisk seminarja cena znaša 190 z DDV. Člani Zbornice/Zveze imajo pri kotizaciji 50% popust, kotizacija znaša 160 EUR za dvodnevni in 95 EUR za enodnevni obisk. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze št. 0201  5025  8761  480, sklic na številko: 00 0208-28092018.

Prijave

Preko prijavnice na spletni strani Zbornice/Zveze.

Dodatne informacije

Bivanje lahko rezervirate na spletni strani Term Dolenjske Toplice booking@terme-krka.eu

Dodatne informacije so možne po telefonu 040/558-820 ali e-pošti marusy.ahacic@gmail.com.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence.