Okužbe, povezane z zdravstvom – izbrana poglavja

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 80
Datum & čas

27/10/2022

07:45

Lokacija

Google meet

7.45 - 8.00

Registracija udeležencev

8.00 - 8.45

Definicija OPZ, navodila za spremljanje, obseg in način spremljanje dr. Sanja Vuzem

9.00 - 10.30

Postopek obveščanja in odločanja o ukrepih v primeru suma na epidemijo dr. Sanja Vuzem

10.45 - 11.30

Opremljenost delovnih mest Vesna Jurkošek

11.30 - 12.15

Odmor

12.15 - 13.00

Higiensko vzdrževanje pripomočkov, opreme in neposredne okolice stanovalcev v SVZ Tatjana Gjergjek

13.15 - 14.00

Učinkovita nabava in uporaba razkužil Simona Mitrovič

14.15 - 15.00

Nakup opreme in pripomočkov (standardi) Vesna Jurkošek

Splošne informacije

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 150€ (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 75€). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0101-27102022. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Dodatne informacije

Število udeležencev je omejeno na 250.

Izobraževanje je namenjeno diplomiranih medicinskih sester, diplomirani sanitarnih inženirjev na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti in vsem ostalim, ki jih področje zanima.

Udeležba na enodnevnem izobraževanju se prizna kot osvežitveno izobraževanje za udeležence, ki so si pridobili specialno znanje s področja okužb, povezanih z zdravstvom in morajo pridobljeno znanje redno vzdrževat.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z