Okužbe, povezane z zdravstvom – izbrana poglavja

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 80
Datum & čas

9/11/2022

07:45

Lokacija

Google meet

7.45 - 8.00

Registracija udeležencev

8.00 - 8.45

Prevoz in pranje perila Mojca Novak

8.45 - 9.30

Prostorska ureditev čistih in nečistih poti Mojca Novak

9.45 - 10.30

Cepljenje proti Covid 19 Bojana Beović

11.45 - 12.15

Prezračevanje, vzdrževanje prezračevalnih naprav Vesna Jurkošek

12.15 - 13.00

Odmor

13.00 - 13.45

Ocena tveganja za nastanek okužbe Vesna Jurkošek

14.00 - 15.30

Oskrba s pitno vodo, preprečevanje legioneloz Marko Hirsch

Splošne informacije

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 150€ (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 75€). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0101-09112022. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Dodatne informacije

Število udeležencev je omejeno na 250.

Izobraževanje je namenjeno diplomiranih medicinskih sester, diplomirani sanitarnih inženirjev na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti in vsem ostalim, ki jih področje zanima.

Udeležba na enodnevnem izobraževanju se prizna kot osvežitveno izobraževanje za udeležence, ki so si pridobili specialno znanje s področja okužb, povezanih z zdravstvom in morajo pridobljeno znanje redno vzdrževat.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z