Okužbe malo drugače

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester na internistično infektološkem področju

E sekcija-infektologija@zbornica-zveza.si
Datum & čas

28/5/2024

09:00

Lokacija

M hotel Ljubljana, Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.00 - 9.00

Registracija udeležencev

9.05 - 9.15

Pozdravni nagovor predsednice Sekcije Tramte Mateja

9.15 - 9.45

Goreti, ne izgoreti Jerca Šubic, dipl. psih.

9.45 - 10.15

Predstavitev dela Centra za krepitev zdravja Kranj Jana Lavtižar, mag. zdr. nege

10.15 - 10.358

Odmor

10.35 - 11.05

Odvzem kužnin za mikrobiološke preiskave Gabrijela Peklaj, dipl. m. s.

11.05 - 11.35

Spremljanje okužbe kirurške rane kot kazalnik kakovosti Tatjana Trotovšek, dipl. m. s., Veronika Osterman, dr.med.

11.35 - 12.00

Okužbe pri ortopedskem pacientu Anja Šoštarič mag. zdr. nege

12.00 - 13.00

Kosilo

13.00 - 13.30

Septični bolnik z multiorgansko odpovedjo v intenzivni terapiji Janja Perme Hajdinjak, dipl. m. s.

13.30 - 14.00

RSV Mrvič Tatjana, dr. med.

14.00 - 14.30

Pertussis as. dr. Mojca Rožič, dr. med.

14.30 - 15.00

Cepljenje doc. dr. Nina Grasselli Kmet, dr. med

15.00 - 15.30

Obravnava otroka s prirojeno(kongenitalno) toxoplazmozo na Infekcijski kliniki v UKC LJ Jasmina Gojtan, dipl. m. s.

15.30

Zaključek

Splošne informacije

Simpozij je vpisan v register izobraževanj Zbornice – Zveze.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 €, za študente 20 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €, za študente 10 €). Za upokojence znaša kotizacija 20 €. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480, sklic na številko 0101-28052024. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Udeleženci na simpoziju prejmejo 7 licenčnih točk.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na sekcija-infektologija@zbornica-zveza.si ali na gracner83@gmail.com